Σάπες: ο τόπος μας

Μέρος Β'

Μέρος Α'

ΣΑΠΕΣ: Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ:

-----------------------------

  Η ιστοσελίδα αποτελείται πλέον από δύο μέρη.

 Το Α' και Β'.  

 Ο διαχωρισμός έγινε για λόγους πρακτικούς!

 Λόγω του μεγάλου όγκου της ύλης  με κείμενο και φωτογραφικό υλικό, στο λογισμικό  δημιουργίας των ιστοσελίδων εμφανίστηκαν    προβλήματα διαχείρησης της μνήμης στην αποθήκευση κάθε νέας προσθήκης! 

  Έτσι, έγινε ο διαχωρισμός της ύλης σε δύο μέρη. Η σύνδεση μεταξύ τους θα είναι εύκολη με τις ανάλογες παραπομπές... (3//11/2021).

Πατήστε εδώ για να πάτε στο Α' μέρος της ιστοσελίδας!

Σελίδες Ιστορίας

 Θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία της Θράκης.

Ο αναγνώστης μπορεί να έχει  μια γενική ενημέρωση  των  ιστορικών γεγονότων σε μια κρίσιμη εποχή αλλαγών, εκτοπίσεων, μετακινήσεων, και ταλαιπωριών. 

Είναι αληθές ότι η πλειψηφία των Θρακών, έχουμε μικρή γνώση της εποχής αυτής! ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσωπα

Εδώ, υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έχουν αναπτύξει μια σημαντική δραστηριότητα, πέρα από τη βασική τους ενασχόληση που κατά βάση τιμά τον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά και τον τόπο τους. Κατάγονται από την περιοχή μας .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Ασχολίες

 Η ενότητα αναφέρεται στις ασχολίες των κατοίκων μιας άλλης, περασμένης εποχής.

 Επαγγέλματα και τέχνες που έχουν αλλάξει μορφή ή πλέον δεν υπάρχουν!

Ένας τόπος, που κάποτε έσφυζε από ζωή και ανάπτυξη, χάρη στην εργατικότητα των πολλών κατοίκων της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σελίδα φιλοξενείται στο Σχολικό Δίκτυο