To 1968, κατόπιν της υπ’ αριθ. ΚΣΤ Συντακτικής Πράξεως “περί συγχωνεύσεως των Ενώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, Ανθ/στών και Οπλιτών των Ε.Δ. και του άρθρου 7 του Αναγκαστικού Νόμου 628/1968, ιδρύθηκαν πανελλαδικά οι Ομοσπονδίες, Σύνδεσμοι και Γραφεία Αξ/κών, Ανθ/στών και Εφέδρων Πολεμιστών και Τραυματιών.

  Τότε ιδρύεται και στις Σάπες (20/12/1968) το τοπικό Γραφείο με την επωνυμία: “Γραφείον Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών Επαρχίας Σαππών”, με έδρα τις Σάπες. Μέλη του Γραφείου είναι Έφεδροι Τραυματίες και Πολεμιστές Οπλίτες όλων των πολέμων από το έτος 1912 μέχρι το 1950, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου της Κορέας. (έγγραφο του Γραφείου Σαπών, 20/8/1969, Πρόεδρος Παππάς Γεώργιος, Γεν. Γραμ. Ψαθάς Δημήτριος).

  Ο Σύνδεσμος Τραυματιών-Πολεμιστών Οπλιτών της Επαρχίας Σαπών ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1968, με 62 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη. Το Γραφείο του Τοπικού Συνδέσμου ήταν στην οδό Αντ. Παπαδήμα, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17/1/1971 ήταν:
Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, κλάσις 1941.
Αντ/δρος: Ψαθάς Δημήτριος του Κων/νου, κλάσις 1948.
Ταμίας: Παπαδημητρίου Δημήτριος του Χρήστου, κλάσις 1934.
Μέλος: Παππάς Γεώργιος του Νικολάου, κλάσις 1934.
Μέλος: Γαβριηλίδης Γαβριήλ του Δαμιανού: κλάσις ….

  Στις 4/11/1980, η Τοπική Οργάνωση Εφ. Πολεμ. Αγωνιστών ΘυμάτωνΑναπήρων Επαρχίας Σαπών, με έγγραφό της προς τη Δ/νση της Ροδόπης, γνωρίζει την οικονομική δυσπραγία του Συνδέσμου και ανακοινώνει ότι προτίθεται να κλείσει το Γραφείο της στις Σάπες. Στον οικονομικό της απολογισμό αναφέρει τα έξής:
ΕΣΟΔΑ: 2910 δρχ. ΕΞΟΔΑ: 2400 δρχ. Υπόλοιπο 516 δρχ. Με το ποσό αυτό δεν μπορεί να πληρώσει ούτε το ενοίκιο των 300 δρχ./ το μήνα για τους επόμενους μήνες του 1980.  Πρόεδρος: Γεώργιος Παππάς.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/8/1977
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΟΛΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους προς τον Τοπικό Σύνδεσμο ήταν το 1978 εξήντα (60) δρχ.

Το 1978, η επίσημος Ελλάς, όρισε την 27η Οκτωβρίου ως ημέρα των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. [Γενικόν Ε.Ε.Α./ΔΕΠΑΘΑ/Φ.734/176/459952/Σ.4554/21/10/78.

Ο Ψαθάς Δημήτριος του Κων/νου ήταν από 1968-1974 αντιπρόεδρος και από το 1974 έως τον Απρίλιο του 1975 Πρόεδρος,

Έγγραφο του Συνδέσμου Τραυματιών-Πολεμιστών με έγγραφό του (1/8/1977) πρότεινε να δοθούν σε ακτήμονες – μέλη του να δοθούν αδιανέμητοι αγροί δημοσίου της περιοχής των Δειλινών.  [Δεν γνωρίζω την τύχη του εγγράφου].
Τα ονόματα των μελών ήταν: Σερμπέζης Γεώργιος, Σερμπέζης Χρήστος, Ράπτης Αλέξανδρος από Νέα Σάντα. Μπακάλης Κων/νος από το Ιάσιο. Παπάς Γεώργιος και Ρούφος Κων/νος από Σάπες.
Δεν γνωρίζω την εξέλιξη.

Το Σεπτέμβριο του 1975, μέλος του Συνδέσμου Σαπών, με αίτησή του ζητά βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος και να βεβαιώνεται ότι έλαβε μέρος “στην ανταρσία”, προφανώς εννοώντας την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Τη βεβαίωση δε αυτή θα τη χρησιμοποιούσε ως δικαιολογητικό σε διαγωνισμό της Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Ροδόπης για τη θυγατέρα του! Δεν γνωρίζω για την εξέλιξη της αίτησης του συγκεκριμένου πατέρα.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/5/1980

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Παππάς Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας από 15/1/1977
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδημητρίου Δημήτριος του Χρήστου και της Θεοπούλας από 15/1/1977
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρούφος Κων/νος του Αντωνίου και της Παναγιώτας, από 15/1/1977
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κρυστάλλης Απόστολος του Κων/νου και της Στεργιανής, από 4/4/1979
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πετρόπουλος Ηλίας του Κων/νου και της Θεοφίλης, από 4/4/1979
Επίσημο υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο δίνει πληροφορίες για τον Τοπικό Σύνδεσμο Σαπών και τα μέλη του "Διοικητικού Συμβουλίου Σαππών"


Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των Εφέδρων Πολεμιστών του Αγρονομείου Σαπών και δίπλα αναγράφεται η περίοδος με την υπηρεσία που ασκούσε ο καθένας. Όπου αναγράφεται "επί ανταρσίας" εννοεί την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Τότε οι στρατεύσιμοι πολίτες υπηρετούσαν στις τάξεις του ελληνικού στρατού κατά των μελών του "Δημοκρατικού Στρατού".


Την εποχή εκείνη (1968), η Ομοσπονδία Εφέδρων, με έδρα την Αθήνα, είχε εκδώσει μετάλλια για τα μέλη του και με έγγραφό της ζήτησε από τα περιφερειακά συμβούλια των συνδέσμων να δηλώσουν ποια από τα μέλη τους επιθυμούν να τα παραλάβουν, έναντι συμβολικού τιμήματος. Στην παραπάνω κατάσταση αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελών που έλαβαν τα μετάλλια.

 

Κατάσταση του τοπικού Συνδέσμου στην οποία θα έπρεπε να υπάρχουν τα ονοματεπώνυμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλλον η κατάσταση δεν είχε ολοκληρωθεί, αφού το μόνο όνομα που συμπεριλαμβάνεται είναι του Ψαθά Δημητρίου, που τότε ήταν και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου...Σελιδομετρητής επισκέψεων

Σελιδομετρητής

Web Hits

O ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 Λόγω του όγκου της ύλης, υπήρχαν προβλήματα διαχ/σης της μνήμης από το Η/Υ. Για το λόγο αυτό η σελίδα χωρίστηκε σε 2 μέρη. 
  Στο Β' μέρος υπάρχουν τα θέματα: (ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ) - (ΑΣΧΟΛΙΕΣ) - (ΠΡΟΣΩΠΑ) - (ΕΝΤΥΠΑ).  
  Πατήστε εδώ για το Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

    Για την πιο εύκολη αναζήτηση  προσώπων που έζησαν στον τόπο μας με αλφαβητική σειρά.

Αγγελίδης Σταύρ./Αδαμίδης Μ./Αχμέτ Σιαμπάν

Βαλασιάδης Θ./Βασιλειάδης Ηλίας/Βογδανίδης Ι. / Βραδέλης Κ.

Γιαννόπουλος Η./Γιουφτσιάδης Κ./Γουναροπούλου Βεν./

Εξηντάρης Θεολόγος/Ευσταθόπουλος Νικ./ Ευσταθόπουλος Καλ./

Ζαμπογιάννης Θεοδ./

Καραλέξης Σ/Καραμουσαλίδης  Χρ./Καφετζής Α./  Καραβασίλης Βασ/ Κεραμυδάς Γ/Κεχαγιάς Άγγελος/ Κιασήφ Μεμέτ/Κιρκινέζης Ιωάν/Κουσίδης Νικ./ Κυριαζίδης Βασ./

Μπεκιαρίδης Γ./Μπερμπέρ Μεμ/

Λιπορδέζης Γ./

Μαλλίδης Δημ./Μαυρίδης Χαρ./Μπακιρτζής Δημ./  Μπακιρτζής Φωκίων/Μπεκίρ Χουσεΐν/

Νάνος Αλέξιος/

Ουρεϊλίδης Ι./Ουστά Αλή Μουστ/

Παγώνης Κ/Παπαδόπουλος Μιχ./Πάππος Δημήτριος/ Πασχαλιδής Κων./Παυλίδης Ιωάννης/Πέτρογλου Ι./  Πίνιος Ι./Ποάλας Κ./Ποτουρίδης Γαβ./Πρασίδης Αθ.

Ρεφειάδης Παναγ/ Ρούφος Αντ/ Ρωμαΐδης Θωμάς/

Σιδεράς ΓεώργιοςΣκαμνός Χρ/ Σκοπιανός Δημ./ Σταυρίδης Αλεξ./

Τσανίδης Στ./Τραμπίδης Πασχ./ Τσιάκος Θ./

Χαρισιάδης Παν./ Χασάν Αλή Γκ./ Χαφούζ Αλή Μεχ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΠΩΝ

Καραθανάσης Δημήτριος - Τσιτσώνης Χρήσ.


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

============================

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ/ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

-ΑΜΦΙΑ/ΑΡΑΤΟΣ/ΑΡΙΣΒΗ

-ΑΡΣΑΚΕΙΟ/ΑΣΚΗΤΕΣ

-ΔΙΩΝΗ/ΣΤΡΥΜΗ

-ΕΒΡΕΝΟΣ/ΙΑΣΙΟ

-ΚΑΣΣΙΤΕΡΕΣ/ΚΙΖΑΡΙ

-ΚΡΩΒΥΛΗ/ΛΟΦΑΡΙΟ

-ΛΥΚΕΙΟ/ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

-ΠΡΩΤΑΤΟ/ΧΑΜΗΛΟ

-ΣΑΠΕΣ

Κάλεσμα για συνεργασία

Όσοι από εσάς, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές και έχετε στη διάθεσή σας πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μου το στείλετε για να δημοσιευτεί με τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε...
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Στο όνομα Γιώργος Κεραμυδάς.
Ταχυδρομικά: Δαβάκη 2 - 
Αλεξ/πολη. Τ.Κ. 68100
Τηλεφωνικά:
 2551020230 - 6976233934

Ηλεκτρονικά: 
geokeram@gmail.com