[Φωτογραφία: μία από τις δακτυλογραφημένες σελίδες του εκλογικού καταλόγου προσφύγων Ανατ. Θράκης του 1923, που αφορά την τότε Κοινότητα Σαπών].  Όσοι διαβάσετε τα ονόματα που περιέχονται στον εκλογικό κατάλογο των προσφύγων που ήρθαν στον τόπο μας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, θα διαπιστώσετε ότι περιέχει μόνο ονόματα ανδρών!  Ο λόγος ήταν ότι οι γυναίκες τότε δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
         
 Το 1844 πραγματοποιείται η Α΄ Εθνοσυνέλευση και ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο ορίζει στο άρθρο 3 ότι « οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου», ξεχνώντας παντελώς να αναφέρει τον υπόλοιπο πληθυσμό, ήτοι τις Ελληνίδες, οι οποίες είχαν μάλιστα προσφέρει ουκ ολίγα στον πόλεμο για την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό. Έτσι, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘20 θεωρούνταν δεδομένο ότι μόνον οι άνδρες είχαν δικαίωμα να μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, ενώ η γυναικεία ψήφος θεωρείτο «πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον». 
 Το 1921 ο πρωθυπουργός Γούναρης επαναφέρει στη Βουλή την πρόταση για ψήφο των γυναικών αλλά προκαλούνται βίαιες αντιδράσεις από πολλούς πολέμιους της ιδέας. Η πρόταση επιστρέφει εκ νέου το 1924 και μετά από ακόμα πέντε χρόνια διαμάχης, υπερψηφίζεται και με Προεδρικό Διάταγμα. Στις 5 Φεβρουαρίου 1930, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα (μόνο) του εκλέγειν για τις Ελληνίδες.

 Δεν έλειπαν ωστόσο οι περιορισμοί, αφού το δικαίωμα ψήφου ίσχυε μόνο για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και αφορούσε μόνο στις εγγράμματες γυναίκες, που είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Έτσι, για πρώτη φορά οι γυναίκες ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934. Οι προκαταλήψεις, η μη εγγραφή στους καταλόγους και ο μεγάλος αριθμός αναλφάβητων γυναικών έχει ως αποτέλεσμα να ψηφίσουν μόλις 240 – 480 κυρίες.

 Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει το νόμο 2159 στις 28 Μαΐου 1952 ο οποίος παραχωρεί ίσα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. Ωστόσο δεν ασκείται το δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου αφού δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, σε επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, εξελέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής. Πρόκειται για την Ελένη Σκούρα, του Ελληνικού Συναγερμού, η οποία μαζί με την Βιργινία Ζάννα, του Κόμματος Φιλελευθέρων, υπήρξαν οι πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα.

 Σε βουλευτικές εκλογές, οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου 1956, οπότε η Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ και η Βάσω Θανασέκου της Δημοκρατικής Ένωσης κέρδισαν την είσοδό τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα η Λίνα Τσαλδάρη έγινε και η πρώτη γυναίκα υπουργός, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμανλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια χρονιά εξελέγη και η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος, η Μαρία Δεσύλλα στην Κέρκυρα. Πρέπει να περάσουν ακόμα δυο δεκαετίες, ώσπου το Σύνταγμα του 1975 να ορίσει επιτέλους ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι».
 ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ 1923
(Τα ονόματα καταχωρήθηκαν από δακτυλογραφημένο 19σέλιδο έντυπο του 1923. Κάποια ονόματα δεν είναι ολοκληρωμένα, γιατί δεν ήταν ευανάγνωστα. Επίσης η σειρά των επωνύμων δεν είναι ακριβώς αλφαβητική. Όσοι θέλετε να διαβάσετε ονόματα πιθανώς συγγενικών  σας προσώπων,  ρίξτε μια ματιά σε όλη τη σειρά των ονομάτων. 
         
Αριθ. 52
Το Δικαστήριον των εν Ροδόπη Πλημμελειοδικών.
Συγκείμενον εκ των Δικαστών Νικ. Πλατύκα Προέδρου, Ευστρατίου Βαλτή και Στ. Παπαγεωργίου Εισηγητού.
Συνεδρίασαν δημοσία και εκτάκτως εν τω ακροατηρίω του την 19η Σεπτεμβρίου 1923, παρουσία του Εισαγγελέως Αλ. Παπανδρέου και του Υπογραμματέως Χ. Σιλβέστρου, ίνα δικάση επί της αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων προσφύγων του Δήμου
Ο Ειρηνοδίκης Κομοτηνής δια του υπ’αριθμ. 444 της 31Ης Αυγούστου δι εγγράφου του υπέβαλε προς τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου τούτου άπαντα τα δια την εγγραφήν των προσφύγων εις τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Σαππών, έγγραφα δια το έτος 1923.
Ο δε Πρόεδρος δια πράξεώς του ώρισε δικάσιμον την άνω συνεδρίασιν καθ’ ήν.
…ούσαν του Εισηγητού Δικαστικού αναγνόντος την κατά Νόμο εκ…..σίν του.
… Εισαγγελέως αφεθέντος εις την κρίσιν του Δικαστηρίου.
…όν την δικογραφίαν. Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή ετηρήθησαν αι νόμιμοι διατυπώσεις δια την κατά το έτος 1923 εγγραφήν εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις του άνω Δήμου των ενισταμένων προσφύγων των διαμενόντων εν τω ως άνω Δήμω.
Επειδή πάσαι αι υποβληθείσαι ενστάσεις περί εγγραφής των ενισταμένων εν τους εκλογικοίς καταλόγους προσφύγων του άνω Δήμου εισί νόμιμοι τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, δέον γίνωσι δεκταί και διαταχθή η εγγραφή των εν τω διατακτικώ της παρούσης αναφερομένων εν εδίω παραρτήματι του εκλογικού καταλόγου του Δήμου Σαππών.
Δια ταύτα.
Διατάσσει την εγγραφήν εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις των κάτωθι εκλογέων. (Διαγράφονται 16 λέξεις)

1. Αγγελίδης …. Παρασκευάς 59 Κουμρουλάρ Θράκης
2. Βίζαλης Τριαντάφυλλος Κων/νου – 43 – Στρατηγείου Θράκης
3. Βαντραηλίδης Πολυζώης Νικολάου – 75 – Μάλγαρα
4. Βλάμης Ανέστης Μερίσης – 50 – Σκοπέλου
5. Βεκιαρίδης Τριαντάφυλλος Δημητρίου – 72 – Πέτρας
6. Βαρδάλης Κων/νος Γεωργίου -42 – Σκοπέλου
7. Βελτσίου Δημήτριος Σαγίρης -45 – Ρήγας Ανατολής
8. Βέργης Ιωάννης Σίβρης -85 – Σκοπέλου
9. Βουργαζής Ανέστης Φωτείου – 50 – Κουμφουλάρ Θράκης.
10. Βαρδάκης Δημήτριος - -37 – Κουμφουλάρ Θράκης
11. Βλαχόπουλος Ευστράτιος Αθανασίου – 38 – Ρήγας Ανατολής
12. Γιενέλης Γεώργιος Παναγιώτου – 28 – Στρατηγείου Θράκης
13. Γεωργαντάς Χριστόδουλος Δημητρίου – 28 – Στρατηγείου Θράκης
14. Γκαζαλίδης Κω/νος Δημητρίου -51- Στρατηγείου
15. Γκόδης Νικόλαος Γεωργίου - 50 – Πέτρα
16. Γκοδοσίδης Γεώργιος - -34- Πέτρα
17. Γκιοβρέκης Νικόλαος Ανέστη – 38 – Σκοπέλου
18. Γκοδόσης Γεωργάκης Γ. – 24 - Σκοπέλου
19. Γκαϊντατζίδης Νικόλ. Π. -24 – Σκοπέλου
20. Γιενέλης Εμμανουήλ Παναγιώτου - 32 – Στρατηγείου
21. Γουδανάς Δημήτριος Γεωργίου – 63 – Πέτρας
22. Γιαννακόπουλος Κων. Νικολάου - 36 – Σκοπέλου
23. Γκεβρεκίδης Κωνς. Γεωργίου - 64 – Πέτρας
24. Γεωργιάδης Θεόδωρος - - 32 – Κιουτάχεια.
25. Γουδελής Ιωάννης Γεωργίου - 33 – Πέτρας
26. Γκουμίδης Νικόλαος Θεοδ. – 60 – Πέτρας
27. Γούδας Αθανάσιος Γεωργίου - 46 – Πέτρας
28. Γκουμίδης Βασίλειος Νικολάου - 29 – Πέτρας
29. Γκιοβρέκης Αθανάσιος Ανέστη - 45 – Σκοπέλου
30. Γκιοβρέκης Ιωάννης Ανέστη – 25 – Σκοπέλου
31. Γαβριηλίδης Γεώργιος Παπάζογλου – 48 – Πέτρας
32. Γονδίλης Μιχαήλ Γεωργίου - 44- Πέτρας
33. Γεωργιάδης Ιγνάτιος Ιωάννου - 40 – Πόντου
34. Γιοφτσιάδης Μιχαήλ Κων/νου – 27 – Ρήγας Ανατολής
35. Γεωργίου Χριστόδουλος Παρασκευά - 26 – Κουμπρουλάρ Θράκης
36. Γιαμαλής Στέφανος Γεωργίου – 43 – Κουμπρουλάρ Θράκης
37. Γιαμαλής Θεόδωρος Κων/νου – 48 – Κιουμπρουλάρ
38. Γρηγορίου Παντελής Παναγιώτου – 31 – Στράντζα Θράκης
39. Γολγάκης Βασίλειος Ιωάννου -48 – Μάλγαρα
40. Γουρίδης Δημήτριος Γρηγορίου – 41 – Στραντζα
41. Γιαμαλής Λυμπέριος Κων/νου – 55 – Κουμπρουλάρ
42. Γιαμαλής Πέτρος Λυμπερίου – 30 – Κουμπρουλάρ
43. Γουδαράκης Σταύρος Ευαγγέλου – 37 – Μάλγαρα
44. Γεωργιάδης Χρήστος Μιχαήλ – 43 – Πόντου
45. Γεωργιάδης Δημοσθένης Ιωάννου – 38 – Πόντου
46. Γκάζης Παναγιώτης Λάμπου -48 – Μάλγαρα
47. Γκόλογλου Γεώργιος Νικολάου – 50 – Στρατηγείου
48. Γεωργιάδης Τριαντάφυλ. Ιωάννου – 43 – Πόντου
49. Δασίδης Κων/νος, Αργυρίου, - 32 – Βήγα
50. Δαλματζής Χρήστος, Καρυοφύλλης, - 60 – Μάλγαρα
51. Δράκος Αθανάσιος, - , - 50 – Μάλγαρα
52. Ευστρατιάδης Αθανάσιος, Ευστρατίου, - 27 – Σκόπελος
53. Ευστρατιάδης Ευστράτιος, Νικολάου, - 52 – Σκόπελος
54. Ευστρατιάδης Νικόλαος, - , - 80 – Σκόπελος
55. Ευσταθόπουλος Χρ., Κων/νου, - 27 – Σκόπελος
56. Ευστρατίου Φώτειος, Μπακιρτζή, - 38 – Βήγα
57. Εδίρνελης Γεώργιος, Σωτηρίου, - 44 – Στρατηγείο
58. Ζερβίδης Ιωάννης, Ανδρέου, - 48 – Μάλγαρα
59. Ζαφειριάδης Ανέστης, Φ. – 50 – Σκόπελος
60. Ζαχαρουλάκης Ιωάννης, Αλ., - 60 – Βήγα
61. Ζαμπάζης Ευάγγελος, Κων/νου, - 65 – Κιορτίκιοϊ
62. Ζαφειρίου Ανέστης, Αλατλή, - 29 – Σκόπελος
63. Ζαφειριάδης Φώτειος, Χρήστου, - 23 – Σκόπελος
64. Ζαφειριάδης Χρήστος, Φωτείου, - 38 – Σκόπελος
65. Ζαφειριάδης Γεώργιος, Χρήστου, - 25 – Σκόπελος
66. Θεοδοσάκης Ευάγγελος, Παράσχου, - 24 – Μάλγαρα
67. Θαλασσινού Κώστας, Πέγιου, - 35 – Κεσσάνη
68. Θεοδοσίου Θεοδόσιος, Σάββα, - 27 – Μάλγαρα
69. Θεοδωράκης Χρήστος, Νικολάου, - 24 – Κουμρουλάρ
70. Θεολογίδης Δημ. - , - 55 – Πέτρα
71. Θεοδοσίου Σάββας, - , - 52 – Μάλγαρα
72. Θεοφάνης Νικόλαος, Αθανασίου, - 24 - Κουμρουλάρ
73. Δρακόπουλος Ευστράτιος Στυλιανού – 40 – Μυριοφύτου Αν. Θράκης
74. Δαγκαράκης Κωνς/νος Χρήστου -30 – Μάλγαρα
75. Δορμούσης Δήμος Αποστόλου – 38 – Κεσσάνης
76. Δαρίβης Νικόλαος Αδάμ – 70 – Μάλγαρα
77. Δαρμούζης Χριστόδουλος Αποστόλου – 43 – Κεσσάνη
78. Δημόπουλος Αθανάσιος Δ. – 25 - Θράκης
79. Δύνης Γεώργιος Κ. – 54 – Σκοπέλου
80. Δογάνης Κων/νος Ευσταθίου -48 – Σκοπέλου
81. Δερμηνόπουλος Δημήτριος Βασιλείου – 47 – Στρατηγείου
82. Δερμενής Χριστοφίλης Δημητρίου – 44 – Στρατηγείου
83. Δερμηνόπουλος Θεόδωρος Βασιλείου – 37 – Ρήγας Ανατολής
84. Δαδόπουλος Μηνάς Σταύρου – 39 – Κιουτάχεια
85. Δήμογλου Αθανάσιος, Θωμά – 25 – Πέτρας
86. Δοροκλής Λάμπρος, Αθανασίου – 60 – Μάλγαρα
87. Δαλασίδης κων/νος, Πεγίου – 35 – Κεσσάνη
88. Διονίδης Ζαφείριος, Πασχάλη – 58 – Μπεγεντίκ Θράκης
89. Δορμούζ Δήμος, Αποστόλου – 38 – Κεσσάνη
90. Δορμούζ Χριστόδουλος, Α. – 43 – Κεσσάνη
91. Δελπούλης Σωτήριος, Ιωάννου – 50 – Κεσσάνη
92. Δαδόπουλος Ιωάννης, Χρήστου – 34 – Κουμρουλάρ Θράκης
93. Δηριτιλάκης Ιωάννης, Γεωργίου – 38 – Μάλγαρα
94. Δελγιζάκης Χριστόδουλος, Ευθυμίου – 65 – Μάλγαρα
95. Δομζίδης Αναστάσιος, Γεωργίου – 38 – Μάλγαρα
96. Δουμτζίδης Ευθύμιος, Χρήστου – 45 – Μάλγαρα
97. Δομούζης Γεώργιος, Χρηστάκη – 58 – Μάλγαρα
98. Δάτος Κων/νος, Δημητρίου – 50 – Κουμρουλάρ
99. Δαδόπουλος Χρήστος, Ιωάννου, - 64 – Κουμρουλάρ
100. Δορουκλής Απόστολος, Γεωργίου, - 22 – Μάλγαρα
101. Δορουκλής Χαράλαμπος, Αθ. – 65 – Μάλγαρα
102. Δορουκλής Γεώργιος, --- , - 70 – Μάλγαρα
103. Θεοδοσίου Ιωάννης. Νικολάου, - 55 – Μάλγαρα
104. Θεοδοσιάδου Ελευθ. Ιωάννου, - 24 – Καυκάσου
105. Θεοδοσάκης Χρήστος, Βασιλείου, - 45 – Μάλγαρα
106. Θεοφάνου Αναγν, Αθαν, - 38 – Κουμρουλάρ
107. Ιντζές Δημήτριος, - , - 28 – Κιουτάχεια
108. Ιωαννίδης Ιωάννης, Δημητρίου, - 48 – Κουμρουλάρ
109. Ιωαννίδου Κυριακ, - , - 22 – Καυκάσου
110. Ιωακειμίδης Δαμ, Θεοδοσίου, - 60 – Καυκάσου
111. Ιωακειμίδης Θωμάς, Δαμιανού, - 45 – Καυκάσου
112. Καραβασιλείου Βασίλειος, Αποστόλου, - 27 – Βήγας Ανατολής
113. Καραλέξης Αθανάσιος, Σταύρου, - 29 – Πέτρα
114. Κεφαλάς Λεόντιος, Ιωάννου, - 23 – Κων/πολις
115. Κωστάκης Μιχαήλ, Γεωργίου, - 28 – Μάλγαρα
116. Κουκλάκης Πασχάλης, Πολυζώη, - 28 – Μάλγαρα
117. Κουλάκης Κων/νος, Γεωργίου, - 30 – Μάλγαρα
118. Κοσιτζίδης Καλογιάννης, Δ. – 39 – Πέτρα
119. Καμπούρης Νικολάκης, Μιχαλάκη, - 48 – Στρατηγείου
120. Κοσμόγλου Γεώργιος, Δημητρίου, - 52 – Στρατηγείου
121. Καραλέξης Γεώργιος, Αθανασίου, - 42 – Πέτρα
122. Κυριακίδης Δημήτριος, - , -27 – Σκόπελος
123. Κοσιτζής Δημήτριος, Α, - 65 – Πέτρα
124. Βεργίδης Πολυχρ. - , - 60 – Κεσσάνη
125. Κοσιτζής Γεωργάκης, Αθανασίου, - 48 – Πέτρα
126. Κιντσές Γεώργιος, Φωτείου, - 50 – Σκόπελος
127. Κυζελής Εμμανουήλ, Φωτείου, - 30 – Κεσσάνη
128. Καραλέξης Αθανάσιος, Ιωάννου, - 63 – Πέτρα
129. Καμπύρης Αθανάσιος, Χριστοδούλου, - 22 – Κουμρουλάρ
130. Κρυωνίδης Νικόλαος, - , - 25 – Κουμρουλάρ
131. Κρυωνίδης Στέφανος, - , - 39 – Κουμρουλάρ
132. Κυριάκου Αθανάσιος, - , - 65 – Πέτρα
133. Κοντσές Φώτειος, Γεωργίου, - 75 – Σκόπελος
134. Κουρτίδης Χρήστος, Γρηγορίου, - 24 – Κερμά Τυρολόης
135. Κατσαβονίδης Χρήστος, Γεωργίου, - 44, Πέτρα
136. Καραλεξίδης Ιωάννης, Σταύρου, - 35 – Πέτρα
137. Κεραμιδάρης Κων., Γεωργίου, - 47 – Πέτρα
138. Καμπάς Δημήτριος, Χρήστου, - 24 – Κουμρουλάρ
139. Κηπουρός Χριστόδουλος, Μόσχου, - 64 – Μάλγαρα
140. Κυριαζίδης Θεόδωρος, Δημητρίου, - 64 – Πέτρα
141. Κεραμιδάρης Ιωάννης, Γεωργίου, - 45 – Πέτρα
142. Καραλέξης Μιχαήλ, Σταύρου, - 45 – Πέτρα
143. Κοτζάπασης Νικόλαος, Γεωργίου, - 33 – Στρατηγείο
144. Καρπούζης Κων/νος, Ιωάννου, - 22 – Στρατηγείο
145. Κηπουρός Νικόλαος, Γεωργίου, - 47 – Βήγα
146. Καλογιαννίδης Δημήτριος, Ιωάννου, - 49 – Πέτρα
147. Κιοσές Τριαντάφυλλος, Νικολάου, - 70 – Σκόπελος
148. Καλογιαννίδης Γεώργιος, Παναγιώτου, - 50 – Πέτρα
149. Κιοσές Νικόλαος, Αθανασίου, 48 – Σκόπελος
150. Κεχαγιάς Θεοκτίτης, Κων/νου, - 29 – Στρατηγείο
151. Κιόρογλου Στέφανος, Παρασκευά, - 54 – Κιουτάχεια
152. Καραγεωργιάδης Χρ., Καρυοφύλλη, - 52 – Βήγα
153. Κυριακίδης Κώστας, Κυριάκου, - 41 – Προύσσα
154. Καφετζίδης Δημήτριος, Αδάμ, - 40 - Πέτρα
155. Καφετζής Αναγν., Αδάμ, - 47 – Πέτρα
156. Καρφάκης Δημήτριος, Παναγιώτου, - 57 – Μάλγαρα
157. Καρατσούλης Παναγ., Αργυρίου, - 68 – Κεσσάνη
158. Κοκλούδης Γεώργιος, Πολυζώη, - 38 – Μάλγαρα
159. Κοκλούδης Πολυζώης, Γεωργίου, - 65, Μάλγαρα
160. Καϊντατζής Θεοχάρης, Κων/νου, - 25 – Θεμίτκιοϊ
161. Καρύδης Χρήστος, Πέτρου, - 34 – Νικομήδεια
162. Κεχαγιάς Κων/νος, Αλεξ/νδρου, - 50 – Στρατηγείο
163. Καραγιαννίδης Ευστ., ηλία, - 52 – Σκόπελος
164. Κηπουρός Ιωάννης, Εμμανουήλ, - 27 – Βήγα
165. Καρακιοπτσής Κων/νος, Αγγέλη, - 44 – Πέτρα
166. Καρακιοπτσής Κων/νος, Ιωάννου, - 35 – Πέτρα
167. Καραμπατζιάν Αν., Κων/νος, - 48 – Μπεγεντίκ
168. Κόσμογλου Γεώργιος, Δημητρίου, - 52 – Στρατηγείο
169. Κιζάζης Ιωάννης, Ν., - 46 – Σκόπελος
170. Κυργιαζίδης Γεώργιος, Θεοδώρου, - 22 – Πέτρα
171. Κυργιαζίδης Δημήτριος, Θεοδώρου, - 28 – Πέτρα
172. Κυριάκου Γεώργιος, Αθανασίου, - 48 – Πέτρα
173. Κοσιτζής Δημήτριος, Α., - 65 – Πέτρα
174. Κοντσές Ιωάννης, Φωτείου, - 34 – Σκόπελος
175. Κωστόπουλος Ανέστης, Δημητρίου, - 42 – Σκόπελος
176. Κυριακίδης Δημ., - , - 27 – Σκόπελος
177. Καραλέξης Ιωάννης, Αθανασίου, - 38 – Πέτρα
178. Κυριάκου Πολυχρόνης, - , - 60 – Κεσσάνη
179. Καραμπρής Απόστολος, Αντωνίου, - 37 – Κεσσάνη
180. Κοστριτσάνης Νικ. , Δημητρίου, - 45 – Στρατηγείο
181. Κοσσεντζής Γεώργιος, Αθανασίου, - 48 – Πέτρα
182. Κυριαζόπουλος Αθανάσιος, Α., - 39 – Μ. Γέφυρα
183. Καφετζής Ανδρέας, Θεοδώρου, - 55 – Βήγα (Σάπες)
184. Καρανικολάου Ιωάννης, Σάββα, - 62 – Κουμρουλάρ
185. Κρυονίδης Δημήτριος, Στέφου, - 55 – Κουμρουλάρ
186. Κοσιτζίδης Καλογιάννης, Δ., - 39 – Πέτρα
187. Καγακίδης Χρήστος, Γεωργίου, - 39 – Μάλγαρα
188. Κρυονίδης Αργύριος, Αλεξάνδρου, - 42 – Κουμρουλάρ
189. Κογιουρούκης Νικόλαος, Κων/νου, - 36 – Μάλγαρα
190. Κοψάλογλου Νικόλαος, Δημητρίου, - 47 – Στρατηγείο
191. Καδόλιος Χριστόδουλος, Ευαγγέλου, - 58 – Κεσσάνη
192. Καδόλιος Ευάγγελος, Χριστοδούλου, - 21 – Κεσσάνη
193. Κολάκης Κων/νος, Γ. – 30 Μάλγαρα
194. Κολάκης Σωτήριος, Γεωργίου, - 41 – Μάλγαρα
195. Καμπούρης Γεώργιος, Νικολάου, - 48 – κουμρουλάρ
196. Κοτούλας Πολύκαρπος, Χαραλάμπους, - 50 – Στράντζα
197. Κάργας Γεώργιος, Νικολάου, - 33 – Κουμρουλάρ
198. Κουκουροπόπουλος Δημ. Κυριάκου, - 30 – Κουμρουλάρ
199. Κουγιουρούκης Κων/νος, Λάμπου, - 65 – Μάλγαρα
200. Κρυονίτσης Δημήτριος, Αλεξάνδρου, - 45 – Κουμρουλάρ
201. Κερακίδης Κων/νος, Γεωργίου, - 40 – Μάλγαρα
202. Καμπάς Ανδρέας, Γεωργίου, - 42 – Κουμρουλάρ
203. Κόργας Στέφανος, Νικολάου, - 35 – Κουμρουλάρ
204. Κωντισίδης Πέτρος, Αναστασίου, - 37 – Πόντος
205. Κουστούρας Κοσμάς, Χριστοδούλου, - 48 – Στρατηγείο
206. Κοτζάμπασης Γεώργιος, Πασχάλη, - 65 – Στρατηγείο
207. Κοζέλης Πολυζώης, Ανδρέου, - 39 – Μάλγαρα
208. Κολάκης Παναγιώτης, Γεωργίου, - 38 – Μάλγαρα
209. Κ… Τριαντάφυλλος, Χρήστου, - 30 – Κουμρουλάρ
210. Κυριαζίδης Απόστολος, …., - 58 – Μάλγαρα
211. Κ…. Θεόδωρος, Γεωργίου, - 21 – Κουμρουλάρ
212. Κ…. Αλέξανδρος, Γεωργίου, - 26 – Κουμρουλάρ
213. Κ….ρπούζης Γιάννης, Κ. – 48 – Στρατηγείο
214. Κ…. Γεώργιος, Ιωάννου, - 60 – Καύκασος
215. Κ…ουρός Κων/νος, Χρήστου, - 26 – Μάλγαρα
216. Καραδημητρίου Ευάγγελος, Αργύρη, - 58 – Μάλγαρα
217. Κουκουζέλης Κων/νος, Μιχαήλ, - 52 – Μάλγαρα
218. Κ….ργας Γεώργιος, Αθανασίου, - 50 – Κουμρουλάρ
219. Κοτσαρδάκης Χρήστος, Χριστοδούλου, - 37 – Μάλγαρα
220. Λούρμπας Αθαν., Ευθυμίου, – 27 – Μάλγαρα
221. Λούρμπας Κων/νος, Ευθυμίου, - 30 – Μάλγαρα
222. Λεοντίου Γρηγόριος, Ι. – 22 – Κιουτάχεια
223. Λουκόβου Γεώργιος, Σταύρος, - 55 – Κιουτάχεια
224. Λυκίδης Κων/νος, Παναγιώτου, - 25 – Σκόπελος
225. Λυκίδης Παναγιώτης, ….., - 56 – Σκόπελος
226. Λυκίδης Αναστάσιος, Παναγιώτου, - 28 – Σκόπελος
227. Λούρμπας Ευθύμιος, - Αθανασίου, - 75 – Μάλγαρα
228. Μπουμποτίδης Ηλίας, Ιωάννου, - 26 – Κεσσάνη
229. Μπρατέλης Στέργιος, Αλεξάνδρου, - 42 – Στρατηγείο
230. Μ…..σιάδης Θεόδωρος, Άγγελ. , - 27 – Πέτρα
231. Μ…νάς Γεώργιος, Αναστασίου, - 24 – Μάλγαρα
232. …. Παναγιώτης, Αναστασίου, - 24 – Μάλγαρα
233. Μπαναβάκης Σταύρος, Κων/νου, - 22 – Μάλγαρα
234. Μπαλτατζίδης Γεώργιος, Νικολάου, - 23 – Στρατηγείο
235. Μήτρου Θεόδωρος, ……., - 50 – Στρατηγείο
236. Μπίζογλου Αναστάσιος, Νικολάου, - 52 – Στρατηγείο
237. Μπουζανάκης Ευάγγελος, πολυζώη, - 24 – Μάλγαρα
238. Μπιτζίδης Ανέστης, τριανταφύλλου, - 40 – Πέτρα
239. Μαλλές Βασίλειος, …… , - 27 – Βάρνης Κεσσάνης
240. Μανάβης Αθανάσιος, Ιωάννου, - 60 – Μάλγαρα
241. Μαλλές Χρήστος, …… , - 25 – Βάρνης Κεσσάνης
242. Μαλλές Απόστολος, ….. , - 33 – Βάρνης Κεσσάνης
243. Μαλλές Αλέξανδρος, ….. , - 35 – Βάρνης Κεσσάνης
244. Μαριλάκης Γεώργιος, Πολυζώης, - 72 – Μάλγαρα
245. Μπακάλης Χριστογιάννης, Θεοδώρου, - 45 – Στρατηγείο
246. Μπεκιαρίδης Τριαντάφυλλος, Γεώργιος, - 38 – Πέτρα
247. Μπίτζου Κων/νος, Κυριάκου, - 51 – Πέτρα
248. Μπίτσος Νικόλαος, Αγγέλου, - 45 – Πέτρα
249. Μουρατέλης Στέργιος, Αλεξάνδρου, - … - Στρατηγείο
250. Μπετσίδης Κων/νος, Παναγιώτου, - 26 – Πέτρα
251. Μπατούρης Χρήστος, Στεργίου, - 74 – Πέτρα
252. Μακρής Γεώργιος, Ιωάννου, -34 – Σκόπελος
253. Μπουμπουκίδης Ιωάννης, Γρηγορίου, - 70 – Κεσσάνη
254. Μπαταρλής Ευριπίδης, Γεωργίου, - 25 – Σκόπελος
255. Μπεκιαρίδης Γεώργιος, Τριανταφύλλου, - 32 – Πέτρα
256. Μυστακίδης Συμεών, Ιωάννου, - 33 – Κιουτάχεια
257. Μεσσηνιάτης Γεώργιος, κων/νου, - 40 – Στρατηγείο
258. Μπιτζέρογλου Γεώργιος, Θεοχάρους, - 28 – Στρατηγείο
259. Μπιτζέρογλου Θεοχάρης, Γεωργίου, - 56 – Στρατηγείο
260. Μπαρδαλής Γεώργιος, Κων/νου, - 70 – Σκόπελος
261. Μολτσιάδης Άγγελος, Γεωργίου, - 64 – Πέτρα
262. Μπεκιαρίδης Ευστράτιος, Γεωργίου, - 30 – Πέτρα
263. Μπουμποτίδης Γρηγόριος, Ιωάννου, - 28 – Κεσσάνη
264. Μποτσαρίδης Στέργιος, Χρ. – 44 – Πέτρα
265. Μπεκιαρίδης Θεόδωρος, Δημ. – 68 – Πέτρα
266. Μουταφτσίδης Αθανάσιος, Γεωργίου, - 38 – Πέτρα
267. Μπακιρτζής Δημήτριος, Ευστρατίου, - 50 – Βήγα
268. Μπιτσίδης Αθανάσιος, Παναγιώτου, - 39 – Πέτρα
269. Μαυροδαράκης Γεώργιος, Στεφάνου, - 37 – Μάλγαρα
270. Μπίτσας Δημήτριος, Αγγέλου, - 40 – Πέτρα
271. Μπιτσίδης Παναγιώτης, Αναστασίου, - 70 – Πέτρα
272. Ματακάκης Γεώργιος, ------ , - 33 – Μάλγαρα
273. Μπαλτατζής Παναγιώτης, Μιχαήλ, - 37 – Στρατηγείο
274. Μίσκογλου Σωτήριος, Νικολάου, - 74 – Στρατηγείο
275. Μολτσιάδης Θεόδωρος, Αγγέλου, 27 – Πέτρα
276. Μουγατζάκης Ευάγγελος, Χρήστου, - 42 – Μάλγαρα
277. Μουρτάκης Χαρίττων, Αδάμ, - 45 – Μάλγαρα
278. Μπαναβάκης Σταύρος, Κων/νου, - 22 – Μάλγαρα
279. Μουτακάκης Βασίλειος, Θεοδώρου, - 32 – Μάλγαρα
280. Μισκώφ Γεώργιος, Δημητρίου, - 45 – Μάλγαρα
281. Μπουδούρης Ευστάθιος, Κ. – 46 – Μάλγαρα
282. Μυλωνάς Αναστάσιος, Γεωργίου, 50, - 50 – Μάλγαρα
283. Μποτζανάκης Κων/νος, Πολυζώης, - 37 – Μάλγαρα
284. Μπίτσος Αγγελάκης, Κ. – 61 – Πέτρα
285. Μπογδανίδης Δημήτριος, Ιωάννου, -38- Βήγα
286. Μπακιρτζής Δημήτριος, Χρήστου, - 45 – Μάλγαρα
287. Μαυρίδης Ιωάννης, Θεοδοσίου, - 45 – Καύκασος
288. Μακρής Κων/νος, Ιωάννου, - 27 – Σκόπελος
289. Ματανάκης Ευάγγελος, Αδάμ, - 42 – Μάλγαρα
290. Μίσογλου Γεώργιος, Σωτηρίου, -45- Στρατηγείο
291. Μαριλάκης Ευάγγελος, Γεωργίου, - 38 – Μάλγαρα
292. Μαλουσίδης Κυριάκος, Γεωργίου, - 42 – Καύκασος
293. Νικολάου Εμμανουήλ, Κηπουρός, - 53 – Βήγα
294. Ντορζάκης Σωτήριος, Αθανασίου, - 22 – Μάλγαρα
295. Νικολαΐδης Νικόλαος, Ιωάννου, - 56 – Σκόπελος
296. Νικολάου Ευάγγελος, Στάμου, - 27 – Κουμρουλάρ
297. Παναγιώτου Παρασκευάς, Κολυγά, - 65 – Πέτρα
298. Παπαλεξίου Γεώργιος, -----, - 62 – Πέτρα
299. Παπαλέξης Κυριάκος, Γεωργίου, - 44 – Πέτρα
300. Παπαδημητρίου Χρήστος, Αλεξάνδρου, - 48 – Πέτρα
301. Παρασκευάς Αλέξ. ------ , - 47 – Πέτρα
302. Παπαγεωργίου Κων/νος, Ιωάννου, - 29 – Πέτρα
303. Παπαδόπουλος Χρ. , Ιωάννου, - 27 – Πέτρα
304. Πασχαλάκης Αθανάσιος, Δημητρίου, - 38 – Πέτρα
305. Πέτρογλου Αναστάσιος, Ιωάννου, - 22 – Πέτρα
306. Πετρίδης Ισαάκ, Κων/νου, - 22 – Καύκασος
307. Πολίτης Γεώργιος, Θεοδώρου, - 21 – Βήγα
308. Πασχάλης Πολυζώης, κοκλάδης, - 28 – Μάλγαρα
309. Πεχλεβάνης Δημ. , Ευσταθίου, - 28 – Στρατηγείο
310. Παπάζογλου ….., ………, - 65 – Πέτρα
311. Παπάζογλου Φώτιος, Θεοδώρου, - 34 – Πέτρα
312. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ιωάννου, - 41 – Πέτρα
313. Παπαδόπουλος Χρ. Ιωάννου, - 29 – Πέτρα
314. Περίσογλου Γρηγ. , Σάββα, - 23 – Κιουτάχεια
315. Περιτζής Αθανάσιος, Στεφάνου, - 36 – Κιουτάχεια
316. Παντελής Δαμιανός, ………. , - 27 – Βήγα
317. Παπάζογλου Χρις. Θεοδώρου, - 29 – Βήγα
318. Περίσογλου Κυριάκος, Σάββα, - 32 – Κιουτάχεια
319. Παπαγιαννάκης Παν. Αθαν. – 26 – Μάλγαρα
320. Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Ν. – 38 – Στρατηγείο
321. Παπαπαράσχου Ευάγγελος, …… , - 24 – Στρατηγείο
322. Παπαδόπουλος Βας. , Ιωάννου, - 26 – Στρατηγείο
323. Παπάζογλου Γεώργιος, Γαβριηλίδης, - 48 – Πέτρα
324. Πέτρογλου Δημήτριος, Γεωργίου, - 38 – Πέτρα
325. Παπαδημητρίου Χρ. , Ιωάννου, - 46 – Μάλγαρα
326. Παπαγιαννάκης Αν. …………. , - 70 – Μάλγαρα
327. Παπαδόπουλος Δημ. , Νικολάου, - 41 – Στρατηγείο
328. Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Ιωάννου, - 38 – Στρατηγείο
329. Πετμεζάς Κων/νος, Αθανασίου, - 52 – Μάλγαρα
330. Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Κ. – 42 – Κουμρουλάρ
331. Παπαγιαννίδης Γεώργιος, Αποστόλου, - 50 – Μάλγαρα
332. Ρήγας Μικές, ……. , - 28 – Καλύμνου Δωδ/νήσων
333. Ραϊκόπουλος Γεώργιος, …… , - 25 – Πέτρα
334. Ραϊκόπουλος Αντώνιος, Χρήστου, - 25 – Κουμρουλάρ
335. Σακιζόγλου Αθαν. Θεοδοσίου, - 23 – Βήγα
336. Σκορδάς Χριστ, …….. – 25 – Κουμρουλάρ
337. Σ…ικος Μιχαήλ, Βασιλείου, - 60 – Πέτρα
338. Στέφανος Αθανάσιος, Ραϊκου, - 68 – Βιζύη
339. Στεργιακόγλου Χρ. Πέτρου, -26 – Κουμρουλάρ
340. Στεργιάκογλου Δημ. , Πέτρου, - 35 – Κουμρουλάρ
341. Στάμου Νικόλαος, ……. , - 75, Κουμρουλάρ
342. Στεφανίδης Χαράλ. Κυριάκου, - 44 – Πόντος
343. Σκάρλου Κων/νος, Αθανασίου, - 30 – Κουμρουλάρ
344. Σακίζογλου Χαράλ. , Θεοδ, - 25 – Βήγα
345. Τσελέπης Γεώργιος, Καλογιάννης, - 60 – Πέτρα
346. Τσαλίκης Καλογιάννης, Νικολάου, - 60 – Στρατηγείο
347. Τράμπος Δημήτριος, Πολυχρόνης, - …. – Πέτρα
348. Τοκατλής Ιορδάνης, Κλύμης, - 46 – Κιουτάχεια
349. Τσεκίτσης Γεώργιος, Αλεξίου, - 48 – Πέτρα
350. Τσεσμετζής Ιωάννης, Γ. – 46 – Μπαλίκεσερ
351. Τσελέπης Ιωάννης, Δ. – 68 – Σκόπελος
352. Τζενίδης Αθανάσιος, Κυργιάκου, - 35 – Μπεγεντίκ
353. Τεφτσής Δημήτριος, Διαμαντή, - 50 – Βήγα
354. Τσινίδης Νικόλαος, Ιωάννου, - 48 – Πέτρα
355. Τσαβδάρης Απόστολος, Ευαγγέλου, - 55 – Κεσσάνη
356. Τεφτσίογλου Χαρ. Δημ. – 38 – Βήγα
357. Τσελέπης Χρήστος, Γεωργίου, - 38 – Πέτρα
358. Τσελέκης Γεώργιος, Νικολάου, - 65 – Στρατηγείο
359. Τριανταφυλλίδης Στ. …… , -44 – Κιουτάχεια
360. Τσακιρίδης Δημ. Κοσμά, - 27 – Ρήγας
361. Τσελέπης Μιχαήλ, Γεωργίου, - 27 – Πέτρα
362. Τσαλίκης Κων/νος, Γεωργίου, -35 – Στρατηγείο
363. Τζαμπάσης Κυριάκος, Ευαγγέλου, - 29 – Κίρκιοϊ
364. Τρουμπιώτης Νικόλαος, Δημητρίου, - 38 – Στρατηγείο
365. Τσαλίκης Καλογιάννης, Γεωργίου, 55, …………..
366. Τσακιρίδης Δημήτριος, Κοσμά, - 33 – Βήγα
367. Τζελέπης Αλεξανδρος, Γεωργίου, - 53 – Πέτρα
368. Τσούρλης Αναστ., Ευσταθίου, 55, Κιουτάχεια
369. Τσιλεγγίδης Αντ. , Παύλου, - 38 – Πόντος
370. Τσαλίκης Νικόλαος, Γεωργίου, 23 – Στρατηγείο
371. Τσανδάκης Αλεξ., Σωτηρίου, - 60 – Μάλγαρα
372. Τσιλεγγίδης Παναγ. Παύλου, - 40 – Πόντος
373. Τσιλεγγίδης Αθαν. Παύλου, - 44 – Πόντος
374. Τσαλακίδης Παναγ. Χαρίττου, - 40 – Μάλγαρα
375. Τσολάκης Χριστόδ. , Χρήστου, - 48 – Μάλγαρα
376. Τσακάλογλου Θεόδωρ. , Ιωάννου, -27 – Βήγα
377. Τσελεγγίδης Ελευθ. Παύλου, - 35 – Πόντος
378. Τσαλαμπούνης Αντ. , Γεωργίου, - 40 – Στρατηγείο
379. Φουτσουτζής Χρήστος, Δήμου, - 52 – Αίνος
380. Φωτακίδης Αλέξιος, Αναστασίου, - 45 – Πέτρα
381. Χασμπουαλής Γιάννης, Γεωργίου, - 25 – Στρατηγείο
382. Χατζόπουλος Φώτειος, Θεοχάρου, - 32 – Πέτρα
383. Χριστοδούλου Μηνάς, Κοζάκου, - 33 – Κιουτάχεια
384. Χριστακάκης Γεώργιος, Ιωάννου, - 26 – Μάλγαρα
385. Χατζηελευθερίου Θεόδ. …………….. , - 70 – Βήγα
386. Χατζήεφραίμ Νικ. Κυριάκου, - 48 – Κιουτάχεια
387. Χατζή Ζιμπίκ Αβραάμ, Ηλία, - 37 – Κιουτάχεια
388. Χριστοφόρου Αριστ. , Σκορδά, - 21 – Μπεγεντίκ
389. Χατζηαθανασίου Θεόδ. Σοκέζογλου, - 58 – Βήγα
390. Χατζής Αθανάσιος, Νικολάου, - 40 – Σκόπελος
391. Χαρισίδης Παναγιώτης, Ανέστου, 29, Πέτρα
392. Χριστακάκης Κυριάκος, Λάμπου, - 70 – Μάλγαρα
393. Χριστακσίδης Δημ. …………….., - 55 – Δεμίτκοϊ
394. Χρυσοβέργης Γιοβάν. Πέιτσου, - 52 – Στρατηγείο
395. Χαζμπούαλης Γεώργιος, Θεοδώρου, - 57 – Στρατηγείο
396. Χρηστακάκης Χρήστος, Παράσχου, - 25 – Μάλγαρα
397. Χιονάς Ιωάννης, Νικολάου, - 34 – Σκόπελος
398. Χιονάς Νικόλαος, Ιωάννου, - 70 - Σκόπελος
399. Χατζηκώστας Αλεξ. ……………… , - 84 – Πέτρα
400. Χατζόπουλος Δημήτριος, Αλεξάνδρου, - 48 – Πέτρα
401. Χατζόπουλος Γεώργιος, Αλεξάνδρου, - 44 - Πέτρα
402. Χασουμέρης Ευάγγελος, Δημητρίου, - 60 – Κεσσάνη
403. Χασουμέρης Δημήτριος, Ευαγγέλου, - 22 - Κεσσάνη
404. Χρηστάκης Μιχαήλ, Γεωργίου, - 28 – Μάλγαρα
405. Χαραμπούρας Απόστ. Αντωνίου, - 37 – Κεσσάνη
406. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Ιερέως, - 35 – Θεμίτκιοϊ
407. Χρήστου Κων/νος, …………….. , - 30 – Μάλγαρα
408. Χαρισίδης Παναγιώτης, Αρ. – 29 – Πέτρα
409. Χριστοδούλου Χρηστ. ………… , - 38 – Μάλγαρα
410. Χατζηκωνσταντίνου Καλ. ………… , - 48 – Σκόπελος
411. Χιλιώτης Σταύρος, Ιωάννου, - 38 – Βήγα
412. Χαριτάκης Γεώργιος, Ευσταθίου, - 53 – Μάλγαρα
413. Χρηστακάκης Ευθύμ., Γεωργίου, - 35 – Μάλγαρα
414. Χρηστακάκης Αθαν. Λάμπρου, - 65 - Μάλγαρα

  Πηγή των παραπάνω στοιχείων είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ροδόπης. Ο συγκεκριμένος κατάλογος ήταν προσωρινός. Η αναθεώρησή του γινόταν ανά 6μηνο, επειδή συνεχίζονταν ή μεταβάλλονταν οι προσφυγικές ροές. Αυτός ο εκλογικός προσφυγικός κατάλογος είναι ο πρώτος που συντάχθηκε για τις Σάπες, το Σεπτέμβρη του 1923. Ευχαριστώ τη Βίκη Φίλιου, η οποία μου έστειλε το πολύτιμο υλικό και τις πληροφορίες.

Πρώτη ανάρτηση:

29/09/2016


Σελιδομετρητής επισκέψεων

Σελιδομετρητής

Web Hits

O ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 Λόγω του όγκου της ύλης, υπήρχαν προβλήματα διαχ/σης της μνήμης από το Η/Υ. Για το λόγο αυτό η σελίδα χωρίστηκε σε 2 μέρη. 
  Στο Β' μέρος υπάρχουν τα θέματα: (ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ) - (ΑΣΧΟΛΙΕΣ) - (ΠΡΟΣΩΠΑ) - (ΕΝΤΥΠΑ).  
  Πατήστε εδώ για το Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

    Για την πιο εύκολη αναζήτηση  προσώπων που έζησαν στον τόπο μας με αλφαβητική σειρά.

Αγγελίδης Σταύρ./Αδαμίδης Μ./Αχμέτ Σιαμπάν

Βαλασιάδης Θ./Βασιλειάδης Ηλίας/Βογδανίδης Ι. / Βραδέλης Κ.

Γιαννόπουλος Η./Γιουφτσιάδης Κ./Γουναροπούλου Βεν./

Εξηντάρης Θεολόγος/Ευσταθόπουλος Νικ./ Ευσταθόπουλος Καλ./

Ζαμπογιάννης Θεοδ./

Καραλέξης Σ/Καραμουσαλίδης  Χρ./Καφετζής Α./  Καραβασίλης Βασ/ Κεραμυδάς Γ/Κεχαγιάς Άγγελος/ Κιασήφ Μεμέτ/Κιρκινέζης Ιωάν/Κουσίδης Νικ./ Κυριαζίδης Βασ./

Μπεκιαρίδης Γ./Μπερμπέρ Μεμ/

Λιπορδέζης Γ./

Μαλλίδης Δημ./Μαυρίδης Χαρ./Μπακιρτζής Δημ./  Μπακιρτζής Φωκίων/Μπεκίρ Χουσεΐν/

Νάνος Αλέξιος/

Ουρεϊλίδης Ι./Ουστά Αλή Μουστ/

Παγώνης Κ/Παπαδόπουλος Μιχ./Πάππος Δημήτριος/ Πασχαλιδής Κων./Παυλίδης Ιωάννης/Πέτρογλου Ι./  Πίνιος Ι./Ποάλας Κ./Ποτουρίδης Γαβ./Πρασίδης Αθ.

Ρεφειάδης Παναγ/ Ρούφος Αντ/ Ρωμαΐδης Θωμάς/

Σιδεράς ΓεώργιοςΣκαμνός Χρ/ Σκοπιανός Δημ./ Σταυρίδης Αλεξ./

Τσανίδης Στ./Τραμπίδης Πασχ./ Τσιάκος Θ./

Χαρισιάδης Παν./ Χασάν Αλή Γκ./ Χαφούζ Αλή Μεχ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΠΩΝ

Καραθανάσης Δημήτριος - Τσιτσώνης Χρήσ.


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

============================

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ/ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

-ΑΜΦΙΑ/ΑΡΑΤΟΣ/ΑΡΙΣΒΗ

-ΑΡΣΑΚΕΙΟ/ΑΣΚΗΤΕΣ

-ΔΙΩΝΗ/ΣΤΡΥΜΗ

-ΕΒΡΕΝΟΣ/ΙΑΣΙΟ

-ΚΑΣΣΙΤΕΡΕΣ/ΚΙΖΑΡΙ

-ΚΡΩΒΥΛΗ/ΛΟΦΑΡΙΟ

-ΛΥΚΕΙΟ/ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

-ΠΡΩΤΑΤΟ/ΧΑΜΗΛΟ

-ΣΑΠΕΣ

Κάλεσμα για συνεργασία

Όσοι από εσάς, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές και έχετε στη διάθεσή σας πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μου το στείλετε για να δημοσιευτεί με τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε...
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Στο όνομα Γιώργος Κεραμυδάς.
Ταχυδρομικά: Δαβάκη 2 - 
Αλεξ/πολη. Τ.Κ. 68100
Τηλεφωνικά:
 2551020230 - 6976233934

Ηλεκτρονικά: 
geokeram@gmail.com