Σύμφωνα με τους πίνακες απογραφής στα Γραφεία των περιοχών εποικισμού των αγροτών προσφύγων, στον οικισμό των Αμφίων αναλογούσαν 59 αγρότες πρόσφυγες, στον οικισμό της Αρίσβης 79 και του Αράτου 119.

   Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου που έκανα κατέγραψα 65, 41 και 71, αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι κατάλογοι που είχα στη διάθεσή μου δεν ήταν πλήρεις. Στον οικισμό των Αμφίων, προέκυψε αριθμός μεγαλύτερος στους καταμετρηθέντες (59 - 65). Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι εντοπίστηκαν περίπου 10 πρόσωπα με τον ίδιο αριθμό Δήλωσης (40560) που η διαφορά τους ήταν στην προσθήκη του 01,02, 03 κλπ (40560-01, 40560-02 κλπ). Τα ονόματα που κατέγραψα μπορείτε να τα διαβάσετε πιο κάτω. Διατήρησα την ορθογραφία, χωρίς να αλλάξω στοιχεία, ακόμη κι αν ήμουν βέβαιος για το λάθος. Μπορεί όμως κι έτσι να δηλώθηκαν την εποχή εκείνη. (1923 - 1928).

  Στον οικισμό του Αράτου, συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοικοι του Ανθοχωρίου. Χωρίς να είμαι βέβαιος για τη χρονική περίοδο, γύρω στα 1970, έγινε η μετονομασία σε Ανθοχώρι. Σημειώνω ότι ο Άρατος και το Ανθοχώρι δεν ανήκουν στο Δήμο Σαπών, το συμπεριέλαβα διότι οι πρόσφυγες του Ανθοχωρίου προερχόταν από την ίδια πατρίδα με τους πρόσφυγες του Ιασίου.  

  Τέλος, ως πατρίδες των προσφύγων του Αράτου, αναφέρονται στην πλειοψηφία τους, το Δογάντζη και η Δογάντζα. Μάλλον πρόκειται για τον ίδιο τόπο, αλλά θα το διασταυρώσω σύντομα.

ΑΜΦΙΑ [40501-40560] = 59 - 65

Αριθμός Δηλώσεως Χαρ/μός ΕΠΩΝΥΜΟ ΆΛΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
1 40545 Αγγελίδης Γεώργιος Α. Προύσης Προύσα
2 40510 Αθανασίου Σταυρίδης Πασχάλης Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
3 40518 Αναστασίου Στάντζαγλους Βασίλειος Ανασταστίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
4 40519 Μ Αναστασίου Στάντζογλου Μαρια συζ. Βασ. Αντων Κιοσέογλου Ανδρ/πόλεως Χάσκοϊ
5 40531 Αντίκας Χατζήογλου Χρήστος Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Μουσούλεσα
6 40511 Αποστολίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
7 40547 Αποστολίδης Στογιανδζίκογλου Απόστολος Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
8 40548 Μ Αποστολίδης Στογιαντζίκογλου Αναστάσιος Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
9 40546 Αποστολίδου Στογιαντζίκογλου Χήρα Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
10 40549 Μ Αποστολίδου Στογιαντζίκογλου Χρυσούλα Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
11 40560-03 Αστέριος Αστέρογλου Κυριάκος Αστερίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
12 40560-04 Αστερίου Αιμιλία συζ. Κυριάκου Χατζή Κωνσταντίνου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
13 40521 Βεργίδης Χρήστος Γεώργιος Ανδριανουπόλεως Ορτακστή
14 40523 Βεργίδης Ιωάννης Γ. Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
15 40560-09 Βεργίδης Στέφανος Γ. Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
16 40522 Μ Βεργίδου Αλεξάνδρα συζ. Χρήστου Ηλία Πασχαλίδη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
17 40528 Γεωργίου Δημήτριος Κληρονόμοι Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
18 40542 Γεώργογλου Τσομπάνης Ανέστης Γεωργίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
19 40551 Μ Γιαννακόδογλου Μαρία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
20 40530 Μ Γκογκότση Βικτωρία Αποστόλου Παπάζογλου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
21 40529 Γκογκότσης Απόστολος Νικολάου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
22 40503 Δελής Μιχαήλ Κ. Βιζύης Οργάς
23 40557 Δεμερτζής Σιδηράς Νικόλαος Ηράκλεια Μαλγαρα
24 40528 Μ Δημητρίου Γεώργιος Ανεψιος Δημ. Τσιφτσόγλου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
25 40544 Δημητρίου Κωνσταντίνος Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
26 40560-16 Μ Ζησίδη Μαρία συζ. Ηλία Μητάκου Θάνου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
27 40560-13 Ζησίδης Αθανάσιος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
28 40560-15 Ζησίδης Ηλίας Γεωργίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
29 40553 Ηλία Ογλού Κουρτίδης Αθανάσιος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
30 40552 Ηλιού Θεοδώρα χήρα Ηλία Γεωργίου Θεοδώρου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
31 40536 Θάνου Ιωάννης Μητάκη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
32 40537 Μ Θάνου Φωτεινή συζ. Ιωάννη Χατζή Κωνσταντίνου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
33 40525 Καραδημητρίου Χρήστος Δ. Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
34 40560-17 Καραμανλή Σοφία συζ. Αθανασίου Ηλία Πασχαλίδη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
35 40502 Μ Καραμανλή Χρυσή συζ. Ηλία Αθανασίου Δερμεντζόπουλου Ανδρ/πόλεως Χάφσα
36 40501 Καραμανλής Ηλίας Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
37 40517 Καραμανλής Αθανάσιος Δημητρίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
38 40505 Κιοσέογλου Κιοσσές Βασίλειος Αντωνίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
39 40515 Κιοσέογλου Δήμητρα Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
40 40555 Κυρίζης Χριστόδουλος Ανασταστίου Ηράκλεια Ταρτάκοϊ
41 40520 Λαζαρίδης Μήτρογλου Νικόλαος Δημητρίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
42 40560-10 Λεβεντογιάννη Δέσποινα Χήρα Ιωάννη 40 Εκκλισίες Σκοπός
43 40541 Μ Λίρατζη Θεοδωρίτσα συζ. Θεμιστοκλέους Δ. Γκαρδομάνη 40 Εκκλισίες Σκεπαστό
44 40540 Λίρατζης Θεμιστοκλής Νικολάου 40 Εκκλισίες Σκεπαστό
45 40560-12 Λουκάς Μιλτιάδης Ευθυμίου Γάνου Χώρας Γάνος
46 40560-18 Λουκάς Ευθύμιος Μιλτιάδης Γάνου Χώρας Γάνος
47 40560-05 Μαρίνης Ιωάννης Δ. 40 Εκκλισίες Σκεπαστό
48 40560-06 Μαρίνος Ιωακείμ Ιωάννη 40 Εκκλισίες Σκεπαστό
49 40550 Μιχάλογλου Γεώργιος Μιχαήλ Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
50 40560-08 Μ Μπαμπαγιουβάν Ιωάννης Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
51 40524 Μπαξεβάνης Τσιπρανίτης Γεώργιος Δημητρίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
52 40535 Μπιρμπιρόπουλος Χαράλαμπος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
53 40507 Μ Παναγιώτου Κυριακούλα Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
54 40539 Μ Παναγιώτου Βασιλική Ανδριανουπόλεως Μουσούλεσα
55 40532 Παπαδήμας Δήμος Χρήστος Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
56 40558 Παπαδήμογλου Παπαδήμου Χρήστος Δημ. Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
57 40533 Μ Παπαδήμου Κατερίνα συζ. Δημου Αθανασίου Δερμεντζόγλου Ανδρ/πόλεως Χάφσα
58 40506 Παπαδόπουλος Ηλίας Παναγιώτη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
59 40508 Παπαδόπουλος Αθανάσιος Παπά Μιχαλή Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
60 40509 Παπαδόπουλος Μιχαήλ Χρήστος Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
61 40560-14 Παπαδόπουλος Μιχαήλ Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
62 40560-11 Μ Παπαδοπούλου Αναστασία συζ. Ηλία Πασχάλη Πασχαλίδη Ανδρ/πόλεως Χάσκοϊ
63 40504 Πασχαλίδης Πασχάλογλου Χρηστάκης Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
64 40526 Πασχαλίδης Ευθύμιος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
65 40560-07 Πασχαλίδης Πασχάλης Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
66 40560 Σαπίδου Ελένη Ηλία Μαριγώς Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
67 40560-02 Σαπίδου Φωτεινή Ηλία Μαριγώς Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
68 40516 Σερετίδης Κυριάκος Βεργ. Ανδριανουπόλεως Πέτρα - 40 Εκκλησιών
69 40559 Σουπιάδου Μαριγώ Χήρα Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
70 40512 Σταυρίδης Αναστάσιος Αθανασίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
71 40538 Σταυρίδης Αναστάσιος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
72 40554 Σταυρίδης Γεώργιος Ηλία Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
73 40534 Τιλκιτζής Τιλκιτζόγλου Ιωάννης Φωτίου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
74 40514 Μ Τσαρδακλή Σουλτάνα συζ. Ιωάννη Αθανασίου Τσολάκη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
75 40513 Τσαρδακλής Ιωάννης Αποστόλου Ανδριανουπόλεως Χάφσα
76 40527 Τσιφτσόγλου Δημήτριος Παναγιώτη Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
77 40543 Τσομπάνη Γιώργογλου Αναστασία συζ. Ανεστη Μίτογλου Ανδριανουπόλεως Χάσκοϊ
78 40556 Χατζή Μαρίνογλου Αναστάσιος Στ. Νικομήδεια Κουβούκλιο 

O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΙΛΚΙΤΖΗ (την ευχαριστώ)...

ΑΡΑΤΟΣ - ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ : [40561-40640] = 79 - 41

ΑΝΑΤΟΛΙΔΗΣ ή ΑΝΑΤΟΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40579 ΑΡΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ή ΚΑΖΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΓΛΑΤΖΗΚ-ΝΙΚ/ΔΕΙΑΣ 49580-013 ΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ή ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡ. ΔΗΜΗΤ. ΣΙΝΔΙΡΛΗ-ΚΥΖΙΚΟΥ 40587 ΑΡΑΤΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΔΕΝΔΡΟ ΜΥΡΙΟΦ 40612 ΑΡΑΤΟΣ
ΓΑΡΕΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40575 ΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΟΥΣΚΟΣ ή ΓΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40588 ΑΡΑΤΟΣ
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40603 ΑΡΑΤΟΣ
ΔΑΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40611 ΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ή ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40604 ΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40606 ΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΙΑΛΑΝΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40607 ΑΡΑΤΟΣ
ΙΣΜΗΛΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40578Μ ΑΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40571 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40597 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40598 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ή ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40593 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΓΓΛΟΥ ή ΙΓΓΛΙΣ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΑΝΙΗΛ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40592 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΟΤΑΝΗΣ ή ΚΙΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40563 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝ.ΜΠΟΛΑΣΗ Κ. ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40596Μ ΑΡΑΤΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40595 ΑΡΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40572 ΑΡΑΤΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40602 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΓΛΑΡΟΖΗΣ ή ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40577 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΪΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40562 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΛΙΑΡΔΗΣ ή ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ. Ή ΔΗΜ. ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40576 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40599 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40600Μ ΑΡΑΤΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40587 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΣ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 40561Β ΑΡΑΤΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΕΪΝΤΖΙΚΙΟΝ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 40564 ΑΡΑΤΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40589 ΑΡΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40608 ΑΡΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40609 ΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΧΛΕΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40605 ΑΡΑΤΟΣ
ΡΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40582 ΑΡΑΤΟΣ
ΡΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40583 ΑΡΑΤΟΣ
ΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜ. ΔΟΓΑΝΤΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40584 ΑΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40581 ΑΡΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ή ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΔ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40561 ΑΡΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40586 ΑΡΑΤΟΣ
ΦΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΛΕΚΗ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40591 ΑΡΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΒΗ [40701-40820] = 119 - 71

ΑΥΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΖ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΕΝ.ΤΣΑΤΑΡΙΔΟΥ Π. ΘΥΜΙΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40808 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΖΒΟΥΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40760 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΥΡΓ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40775 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ή ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40745 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ή ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤ.  ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40746Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΥΖ.ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40719 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ ΜΕΡΙΑΕΛΣΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40742 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ Γ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40718 ΑΡΙΣΒΗ
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40741 ΑΡΙΣΒΗ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓ. ΦΛΩΓΗΤΑ ΙΚΟΝΙΟΥ 80149 - ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΙΑΠΟΥΛΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40724Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΓΙΑΠΟΥΛΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40723Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΓΙΑΠΟΥΛΤΑΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΧΗΡΑ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40720 ΑΡΙΣΒΗ
ΓΙΑΣΟΥΛΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40721Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40713Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40740Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΖΙΝΕΤΗΣ ΝΙΚ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40712 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΝ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40739 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΙΑΠΟΥΛΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40722Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΛΤΟΥΚΗ ΒΑΦΕΙΡΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40768 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40769Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΦΛΟΓΗΤΑ-ΙΚΟΝΙΟΥ 40705 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΡΑ ΔΟΜΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40776 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΥΣΤΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40777Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40778Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΟΥΤΟΥΚΟΛΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΣΘΙ-ΙΚΟΝΙΟΥ 40701 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΤΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40754Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40785 ΑΡΙΣΒΗ
ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40753Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40755Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40715Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40714 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40761 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40735 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40736 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΓΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40764 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40765 ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΛΟΥ ΣΤΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40766Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΛΟΛΟΥ ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40767Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΛΥΚΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΑ ΣΥΖ.ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40748Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΛΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40747 ΑΡΙΣΒΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤΡ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40770 ΑΡΙΣΒΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40717Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΝ.ΧΡ.ΚΤΕΝΑ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40772Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40716 ΑΡΙΣΒΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40771Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΓΩΤΗ ΣΥΝΑΔΙΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40751Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40750Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΓΩΤΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Δ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40749 ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40709 ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40710Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40711Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40734Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΑΣΑ-ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΟΡΚΟΡΑ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40727Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΕΡΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40707 ΑΡΙΣΒΗ
ΠΕΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΛΟΓΗΤΑ ΙΚΟΝΙΟΥ 40702Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΑΤΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ.ΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40763Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40762 ΑΡΙΣΒΗ
ΣΙΔΗΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΓΓ. ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40774 ΑΡΙΣΒΗ
ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ή ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΟΓΗΤΑ ΙΚΟΝΙΟΥ 40706 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40708 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΖΑΠΑΤΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΓ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40743 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΖΑΠΑΤΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40744 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40728 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40730Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΕΝΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40732Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40731 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40729Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΜΠΑΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΣΥΖ.ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40738Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΜΠΑΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΟΛ. ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40737 ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΑΛΕΞ. ΓΕΝΟΣ ΔΟΓΚΑ ΔΟΥΛΟΥΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 40869Μ ΑΡΙΣΒΗ
ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΛΗΡΟΝ) ΣΤΕΡΝΑ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 40708 ΑΡΙΣΒΗ

ΑΜΦΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...

  Ο οικισμός των Αμφίων (παλιά τουρκική ονομασία πριν από το 1920: Χατζημουσταφάκιοϊ), ανήκει στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών, με έδρα του Δήμου τις Σάπες.  Ο πληθυσμός του χωριού κατά την απογραφή του 2011 ήταν 359 μόνιμοι κάτοικοι και 408 το 2001. Η σύνθεσή του είναι μεικτή. Αποτελείται από τους μουσουλμάνους γηγενείς κατοίκους, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση της ανταλλαγής των πληθυσμών με τη Συνθήκη της Λωζάνης, ενώ οι χριστιανοί κάτοικοι είναι απόγονοι των Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολική Θράκη που εγκαταστάθηκαν μετά το 1923. 

  Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων προερχόταν από το Χάσκιοϊ της Αδριανουπόλεως.  Ελάχιστοι ήταν από τη Μουσουλέσα, Ορτακτσή, Χάβσα της ίδιας περιοχής, από το Σκοπό, Σκεπαστή, Πέτρα, Λουλέ Βουργάζ των Σαράντα Εκκλησιών, Μάλγαρα, Τατάρκιοϊ Ηρακλείας κλπ. 

  

  Λίγα χρόνια πριν αρχίσει το δράμα της προσφυγιάς και κυρίως μετά τον Α' και Β' Βαλκανικό Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμ. Πολέμου, οι Έλληνες της Ανατ. Θράκης υπέστησαν τα πάνδεινα από τον τουρκικό στρατό.

  Από το τμήμα Μαλγάρων, όπου η πόλη και η περιοχή είχαν λεηλατηθεί και καταστραφεί κατά την ανακατάληψη της Θράκης από τους Τούρκους (Ιούν. 1913) και είχαν υποστεί τα πάνδεινα τα χωριά Καλύβια και Χάσκιοϊ, που λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν κι επακολούθησαν σφαγές και βιασμοί και ατιμώσεις.

  Από το τμήμα Χαριούπολης, όπου η πόλη και τα χωριά Καστρίτσα, Κασήμπασα, Φαρασλή, Ακιντζιλή και Γέπετσι, μαρτύρησαν κυριολεκτικά από επίθεση του τάγματος Αδάνων, λεηλατήθηκαν εντελώς από το στρατό και τους βασιβουζούκους και οι κάτοικοί τους αναγκάστηκαν να εκπατρισθούν.

  Στο τμήμα Μακράς Γέφυρας (Ουζούν Κιοπρού) η πόλη και η περιοχή, ιδιαίτερα το χωριό Σουμπάσκιοϊ, δοκίμασαν φοβερές λεηλασίες σε κινητά και ακίνητα, οι κάτοικοί τους αναγκάστηκαν να εκπατρισθούν. Τέλος στο τμήμα Κεσσάνης το χωριό Μπαϊραμίτσι λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε και οι κάτοικοί του εκδιώχτηκαν και εκπατρίσθηκαν.
  Έτσι ο εκπατρισμός ή πιο σωστά ο διωγμός και η φυγή των Ελλήνων της Θράκης μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Οι Τούρκοι χωροφύλακες, που γύριζαν καβαλάρηδες στα ελληνικά χωριά, τρομοκρατούσαν τους κατοίκους. Ο τόπος αυτός είναι τουρκικός, φύγετε γιατί θα σας σκοτώσουν»τους έλεγαν. Κι έτσι οι επαρχίες Ηράκλειας, Ραιδεστού, Τυρολόης, Μαλγάρων, Χαριούπολης κλπ. άδειασαν.
  
  Αναφορά περιγραφής των λεηλασιών και καταστροφών της πόλης των Μαλγάρων και του χωριού Καλύβια απέστειλε στον πρόξενο της Ιταλίας στη Ραιδεστό ο Ουνίτης ιερέας Καλαβάτσε της καθολικής αποστολής Μαλγάρων (Θρακικά, τ. ΚΔ σ. 204-205).
  Επίσης ο Ουνίτης ιερέας Άνθιμος Σαργολόγος προς το Δήμαρχο Ραιδεστού απέστειλε μακροσκελή έκθεση, όπου εκθέτει ανατριχιαστικές σκηνές βαρβαρότητας και βανδαλισμών των Τούρκων σε βάρος αθώων χριστιανών. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι:«Tα χωριά Καλύβια, Χάσκιοϊ, Θυμήτκιοϊ, Αηλά –Γκιουνού, Λάσγρι, Καδήκιοϊ, Μαστανάρ, Δογάνκιοϊ κλπ. εντός ολίγων ωρών κατέπεσαν εις σωρούς τέφρας» (Θρακικά, τ. ΚΔ σ. 230, στιχ. 32-35).
   Την περίοδο αυτή εκτοπίσθηκαν  και εξαφανίστηκαν 850 ομογενείς από το  Χάσκιοϊ.
  Στα χρόνια της ομαλής ζωής, στο Χάσκιοϊ υπήρχε ένας Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία: "Αδελφότης η Σύμπνοια".  Την εποχή εκείνη όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι φρόντιζαν για την ενίσχυση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος των Ελλήνων, για την ενίσχυση των σχολείων και την συμπαράσταση των αναξιοπαθούντων ομογενών και Ελλήνων υπηκόων. Πραγματοποιούσαν διαλέξεις, οργάνωναν και παρουσίαζαν θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές, μουσικές βραδιές, συναυλίες, συσσίτια και φιλανθρωπικούς εράνους.
  Στο Χάσκιοϊ η ελληνική κοινότητα συντηρούσε αλληλοδιδακτικό, ελληνικό σχολείο και παρθεναγωγείο. Το αλληλοδιδακτικό του Χάσκιοϊ είχε δημιουργηθεί στα 1853 από τον ντόπιο Χατζησταύρου Πρίμο και διέθετε 100 μαθητές με δάσκαλο τον Αθ. Σωσιάδη από το Παζαρτζήκ.
Στο παρθεναγωγείο φοιτούσαν 50 περίπου μαθήτριες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ
.

Αριθμ. 927/2015/724/3.4.2015/15 (ΦΕΚ 932 Β/21-05-2015) : Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, συμφώνως προς το άρθρον 25 του Ν. 4301/2014.
......
35. Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου χωρίου Άμφια, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Αμφίων Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητος Σαππών, του Δήμου Μαρωνείας – Σαππών, της Περιφερειακής Ενότητος Ροδόπης, της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδρυθείσα προ του έτους 1939, ως εμφαίνεται εκ της υπ’ αριθμ. 55/28.1.1939 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ΑΜΦΙΩΝ

Αμφία (Ροδόπης)
ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924:   Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925
 Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίων

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929
 Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αμφίων και προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
 Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
 Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γύρω στα 1923.  ¨Αμφια. Λίγο μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τα πέντε από τα έξι πρόσωπα γεννήθηκαν στο Χάσκιοϊ. Καθιστοί είναι ο Θανάσης Παπαδόπουλος και η γυναίκα του Ζωή. Πίσω τους τα τρία παιδιά τους (αγόρια) Δημητρός, Κώστας και Μιχάλης. Ο Μιχάλης ήταν ήδη δάσκαλος από την πατρίδα και μετά και στα Άμφια. Η γυναίκα αριστερά είναι η γυναίκα του Αρτεμισία από τη Σάμο. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος ήταν ο παππούς της Ζωής Ανέστογλου-Γιουφτσιάδου, δηλαδή της πεθεράς μου. (Αρχείο: Ζωής Καφετζή).


Άμφια 1931: Μοναδική φωτογραφία: Οι δυο γυναίκες (νύφη και κουνιάδα) είχαν έρθει πρόσφυγες από το Χάσκιοϊ το 1923. Είναι η Σουλτάνα, γυναίκα του Κων/νου Παπαδόπουλου. Κρατάει στην αγκαλιά της το γιο της Ιπποκράτη. Η άλλη γυναίκα είναι η Αιμιλία Παπαδοπούλου (γιαγιά της γυναίκας μου Μαρίας) που στην αγκαλιά της έχει την κόρη της Αναστασία, που σήμερα ζει στην Αθήνα. (Έφυγε από τη ζωή το 2015). Αργότερα απέκτησε άλλα δυο παιδιά, το Γιώργο και τη Ζωή. (Αρχείο: Ζωής Καφετζή-Παπαδοπούλου).


Άμφια 1928: Ο Χρήστος Ανέστογλου και η Αιμιλία Παπαδοπούλου, που τη βλέπουμε και στην πιο πάνω φωτογραφία. Πρόσφυγες και οι δυο από το Χάσκιοϊ.  Είναι ο παππούς και η γιαγιά της Μαρίας Γιουφτσιάδου-Κεραμυδά. (Αρχείο: Ζωής Καφετζή-Παπαδοπούλου).


Άμφια γύρω στα 1938.  Λίγα χρόνια πριν από το μεγάλο πόλεμο του 1940-41. Στην προηγούμενη φωτογραφία το ζευγάρι Χρήστου και Αιμιλίας Ανέστογλου χωρίς παιδιά. Το 1929 απέκτησαν την πρώτη κόρη Αναστασία (δεξιά). Δυο χρόνια μετά γεννιέται το δεύτερο παιδί, ο Γιώργος (αριστερά) και το 1933 η Ζωή (στο κέντρο).  Σήμερα (2019) βρίσκεται εν ζωή το μικρότερο από τα τρία αδέλφια, η Ζωή. [Αρχείο φωτό: Αιμιλίας Καρίπη].ΑΡΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...

  Ο οικισμός του Αράτου διοικητικά υπάγεται από το 2010 στο Δήμο Αρριανών. (βλέπε μεταβολές πιο κάτω). Ο πληθυσμός του οικισμού είναι μεικτός. Η πλειψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι γηγενείς, ενώ οι χριστιανοί είναι πρόσφυγες κυρίως από την Ανατ. Θράκη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ.

Αριθμ. 927/2015/724/3.4.2015/15 (ΦΕΚ 932 Β/21-05-2015) : Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, συμφώνως προς το άρθρον 25 του Ν. 4301/2014.
..........
5. Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου χωρίου Ανθοχώριον, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Ανθοχωρίου Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητος Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητος Ροδόπης, της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδρυθείσα προ του έτους 1932, ως εμφαίνεται εκ της υπ’ αριθμ. 23/13.6.1932 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΡΑΤΟΥ

Άρατος (Ροδόπης) - ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924
Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης.

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925
Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης.

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Ανθοχώριον (Ροδόπης)
19/03/1961:  Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997:  

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


21 Μαΐου 1919. Πρόκειται για τις δυο όψεις ενός προικοσύμφωνου μεταξύ του γαμπρού και της νύφης. Για την επικύρωση της συμφωνίας έπρεπε να υπογράψουν τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής και ο μουχτάρης του χωριού.  Τα προικοσύμφωνα σε μεγαλύτερες πόλεις υπέγραφαν οι δημογέροντες, δηλαδή μέλη επιτροπής αυτοδιαχείρισης των θεμάτων μεταξύ των χριστιανών.  Στο προικοσύμφωνο περιγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια τα είδη που πρόσφερε η νύφη και ο γαμπρός.  Το μοναδικής αξίας αυτό έγγραφο (γνήσιο), προέρχεται από το αρχείο του φίλου μου Ανδρέα Λιάκα και αφορά τον παππού του με το ίδιο όνομα. Αν διαβάσετε το έγγραφο θα διαπιστώσετε ότι πουθενά δεν αναφέρεται το επίθετο, αφού αυτό δεν το αναγνώριζε το οθωμανικό κράτος. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα στοιχεία για το γαμπρό: Ανδρέας [του] Χαραλάμπους και Παρασκευούλα [του] Κωνσταντίνου. Όσο για την προίκα διαβάστε τί πρόσφερε ο γαμπρός και τί η νύφη για έναν βίο ανθόσπαρτο, πού να φανταζόταν οι άνθρωποι ότι μετά από λίγους μήνες θα έπαιρναν το δρόμο της προσφυγιάς!!!
ΑΡΙΣΒΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...
  Ο οικισμός της Αρίσβης ανήκει στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών με έδρα του Δήμου τις Σάπες.  Ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 1054 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ το 2001 ήταν 1102.  
  Πριν από το 1920, η ονομασία του χωριού ήταν Ιρτζάν (μουσουλμανική ονομασία).  Ο πληθυσμός είναι μεικτός. Οι μουσουλμάνοι είναι γηγενείς και σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής των πληθυσμών.  Την ίδια εποχή όμως, μετά το 1923, εγκαταστάθηκαν στον τόπο οι Έλληνες χριστιανοί πρόσφυγες από την Ανατ. Θράκη. Η μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων ήρθε κυρίως από τη Στέρνα Μυριοφύτου (γνωστά ως Γανόχωρα). 

  Οι πρόσφυγες   κάτοικοι του χωριού, δημιούργησαν από την αρχή το νέο τους οικισμό στην περιοχή που βρίσκεται νότια της κεντρικής οδού Σαπών-Κομοτηνής.  Εκεί υπάρχει και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Από έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι και στη Στέρνα είχαν εκκλησία με το ίδιο όνομα. Το δημοτικό σχολείο περίπου από το 2000 σταμάτησε να λειτουργεί.

  Η Στέρνα, ήταν ένα μεγάλο χωριό, αμιγώς ελληνικό, με τρεις συνοικίες. Ήτανε η συνοικία του Αγίου Γεωργίου, η συνοικία των Μεγίστων Ταξιαρχών, που ήτανε και το κέντρο, και η συνοικία του Αγίου Δημητρίου, που ήταν η ανατολική συνοικία. Ήταν ένα χωριό γύρω στις 700 οικογένειες, περίπου 3000 κάτοικοι.  Πολλοί Έλληνες της Στέρνας ασχολούνταν με την καλλιέργεια αμπελιών γι αυτό και παρήγαν πολύ και εξαίρετο κρασί.

  Οι περισσότεροι Στερνιώτες με καράβια πήγαν στην Καβάλα κι εκεί εγκαταστάθηκαν. Πολλοί δε από αυτούς έγιναν εργάτες στα καπνομάγαζα κι αργότερα κάποιοι ασχολήθηκαν με το καπνεμπόριο.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Οι δυο πιο πάνω φωτογραφίες προέρχονται από το διαδίκτυο. Πρόκειται για την εκκλησία (επάνω) και το δημοτικό σχολείο (κάτω), στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για το ναό του Αγίου Γεωργίου ή κάποιον άλλο, αφού η Στέρνα διέθετε τρεις ναούς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ.

Αριθμ. 927/2015/724/3.4.2015/15 (ΦΕΚ 932 Β/21-05-2015) : Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, συμφώνως προς το άρθρον 25 του Ν. 4301/2014.

.....................
36. Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου χωρίου Αρίσβη, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Αρίσβης Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητος Σαππών, του Δήμου Μαρωνείας – Σαππών, της Περιφερειακής Ενότητος Ροδόπης, της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδρυθείσα προ του έτους 1930, ως εμφαίνεται εκ της υπ’ αριθμ. 9/19.5.1930 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ΑΡΙΣΒΗΣ

Αρίσβη (Ροδόπης)
ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924:   Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρίσβης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925
Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Σελιδομετρητής επισκέψεων

Σελιδομετρητής

Web Hits

O ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 Λόγω του όγκου της ύλης, υπήρχαν προβλήματα διαχ/σης της μνήμης από το Η/Υ. Για το λόγο αυτό η σελίδα χωρίστηκε σε 2 μέρη. 
  Στο Β' μέρος υπάρχουν τα θέματα: (ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ) - (ΑΣΧΟΛΙΕΣ) - (ΠΡΟΣΩΠΑ) - (ΕΝΤΥΠΑ).  
  Πατήστε εδώ για το Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

    Για την πιο εύκολη αναζήτηση  προσώπων που έζησαν στον τόπο μας με αλφαβητική σειρά.

Αγγελίδης Σταύρ./Αδαμίδης Μ./Αχμέτ Σιαμπάν

Βαλασιάδης Θ./Βασιλειάδης Ηλίας/Βογδανίδης Ι. / Βραδέλης Κ.

Γιαννόπουλος Η./Γιουφτσιάδης Κ./Γουναροπούλου Βεν./

Εξηντάρης Θεολόγος/Ευσταθόπουλος Νικ./ Ευσταθόπουλος Καλ./

Ζαμπογιάννης Θεοδ./

Καραλέξης Σ/Καραμουσαλίδης  Χρ./Καφετζής Α./  Καραβασίλης Βασ/ Κεραμυδάς Γ/Κεχαγιάς Άγγελος/ Κιασήφ Μεμέτ/Κιρκινέζης Ιωάν/Κουσίδης Νικ./ Κυριαζίδης Βασ./

Μπεκιαρίδης Γ./Μπερμπέρ Μεμ/

Λιπορδέζης Γ./

Μαλλίδης Δημ./Μαυρίδης Χαρ./Μπακιρτζής Δημ./  Μπακιρτζής Φωκίων/Μπεκίρ Χουσεΐν/

Νάνος Αλέξιος/

Ουρεϊλίδης Ι./Ουστά Αλή Μουστ/

Παγώνης Κ/Παπαδόπουλος Μιχ./Πάππος Δημήτριος/ Πασχαλιδής Κων./Παυλίδης Ιωάννης/Πέτρογλου Ι./  Πίνιος Ι./Ποάλας Κ./Ποτουρίδης Γαβ./Πρασίδης Αθ.

Ρεφειάδης Παναγ/ Ρούφος Αντ/ Ρωμαΐδης Θωμάς/

Σιδεράς ΓεώργιοςΣκαμνός Χρ/ Σκοπιανός Δημ./ Σταυρίδης Αλεξ./

Τσανίδης Στ./Τραμπίδης Πασχ./ Τσιάκος Θ./

Χαρισιάδης Παν./ Χασάν Αλή Γκ./ Χαφούζ Αλή Μεχ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΠΩΝ

Καραθανάσης Δημήτριος - Τσιτσώνης Χρήσ.


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

============================

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ/ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

-ΑΜΦΙΑ/ΑΡΑΤΟΣ/ΑΡΙΣΒΗ

-ΑΡΣΑΚΕΙΟ/ΑΣΚΗΤΕΣ

-ΔΙΩΝΗ/ΣΤΡΥΜΗ

-ΕΒΡΕΝΟΣ/ΙΑΣΙΟ

-ΚΑΣΣΙΤΕΡΕΣ/ΚΙΖΑΡΙ

-ΚΡΩΒΥΛΗ/ΛΟΦΑΡΙΟ

-ΛΥΚΕΙΟ/ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

-ΠΡΩΤΑΤΟ/ΧΑΜΗΛΟ

-ΣΑΠΕΣ

Κάλεσμα για συνεργασία

Όσοι από εσάς, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές και έχετε στη διάθεσή σας πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μου το στείλετε για να δημοσιευτεί με τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε...
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Στο όνομα Γιώργος Κεραμυδάς.
Ταχυδρομικά: Δαβάκη 2 - 
Αλεξ/πολη. Τ.Κ. 68100
Τηλεφωνικά:
 2551020230 - 6976233934

Ηλεκτρονικά: 
geokeram@gmail.com