ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ /   ΕΤΟΣ

Αδά Δερέ                                  Μεγάλη Άδα                            1920
Αδά Ουρέν                               Μικρά Άδα                                1920
Αμπάρ Κιόι                              Πάμφορον                                1920
Ανάκιοϊ                                     Μητρικόν                                  1920
Αραλήκ Μπουρούν             Μύτικας                                     1920
Αραμπατζή Κιόι                    Αμαξάδες                                  1920
Ασάκιοϊ                                    Αρσάκιον                                   1920
Ασάρ Καγιά                            Αστραία                                      1920
Ασκλάρ                                     Άσκυλον                                     1920
Βακούφ                                     Βάκος                                            1920
Βαλδιράν                                 Γλυκά                                            1920
Γενή Κιόι                                  Γενετή                                           1920
Γενή Κιόι ή Καλάντζα         Καλλίστη                                    1920
Γιαλαντζαλή                          Γαλήνη                                         1920
Γιαλιμλή                                  Κοπτερόν                                    1920
Γιαμπατζική                           Γιάμπολη                                     1920
Γιαρδεμλή                               Εργάνη                                         1920
Γιασή Αδα Τσιφλίκ              Ισμαρίς                                        1920
Γιασή Κιόι                               Ίασμος                                          1920
Γιασί Ουμπέκ                         Ιάσιον                                           1920
Γιαχιγιά Μπεϊλή                   Αμάραντα                                     1920
Γιουβαντζηλή                        Φωληά                                             1920
Γιουντερλή Ουνβιράν        Δροσινή Άνω                             1920
Γκεμπετζελή                            Ρίζωμα                                           1920
Γκερδεμέ                                    Κάρδαμος                                     1920
Γκιοκ Τσελήτ                            Κιόι Σύλλιον                               1920
Γκιουβανλήκ                            Κόβαλον                                      1920
Γκιουλετζήκ                             Εύθυμον                                       1920
Γκιουμουλτζίνα                     Κομοτινή                                     1920
Δεμίρ Μπεϊλή                          Βέννα                                             1920
Δεμιρτζηλάρ                           Σιδηράδες                                     1920
Δενιζλέρ                                   Πελαγία                                          1920
Δερέ Κιόι                                  Πάνδροσος                                   1920
Δερμέν Δερέ                          Δαρμένη                                         1920
Διληνάς Κιόι                         Δειλινά                                            1920
Εβρέν Κιόι                             Έβρενον                                          1920
Εμούρ Κιόι                             Ομηρικόν                                        1920        
Εσέκ Τσελί                             Θάμνα                                              1920
Εσίκ Δερέ                                Εσοχή                                              1920
Ιαζίς Κιόι                                Οχυρόν                                            1920
Ιμαρέτ Τσιφλίκ                    Ίμερος                                              1920
Ιρντζιάν Χισσάρ                 Γρατινή                                           1920
Ιρτζάν                                     Αρίσβη                                             1920
Ισικλάρ                                   Ήπιον                                               1920
Καβατζήκ                               Κάβος                                                1920
Καγιά Μπασή                       Σήμα                                                  1920
Καλατζή Δερέ                      Κασσιτεράς                                    1920
Καλιντέρ Κιόι                      Καλλυντήριον                               1920
Καλλίστη                              Νέα Καλλίστη                                 1961
Κάλφα                                     Κάλχας                                              1920
Καμπή Κιόι                           Χαμηλόν                                            1920
Καρ Δερέ                               Δρίμη                                                  1920
Καρά Αγάτς                        Διώνη                                                  1920
Καρά Γκιοζλού                   Μαυρομμάτιον                              1920
Καρά Κουρτζαλή              Κρωβύλη                                          1920
Καρά Μουσά                      Μωσαϊκόν                                        1920
Καρά Μπουνάρ                 Γλυκονέριον                                   1920
Καργαλή Σάρτζα              Καλαμόκαστρον                            1920
Κασικτσιλάρ                      Κατσίκα                                             1920
Κιζλάρ                                   Κίζαρι                                                 1920
Κιζλή Αγάτς                       Ραγάδα                                              1920
Κιοπλού                               Ληνός                                                 1920
Κιουτσκούκ Διράν          Δροσίνη Κάτω                                1920
Κιουτσούκ Δογαντζή    Μικρόν Δουκάτον                         1920
Κιουτσούκ Κιόι                 Κόσμιον                                             1920
Κιρ Σάρτζα                          Μεσούνη                                           1920
Κοζ Βιράν                            Βυρσίνη Κάτω                                 1920
Κοζ Βιράν                            Κύμη                                                    1920
Κουγιούν Δερέ                 Πόα                                                       1920
Κουζλόυ Κεμπίρ              Αρριανά                                              1920
Κουζλόυ Κιόι                    Καρυδιά                                              1920
Κουζούμπαση                  Πολύαρνον                                       1920
Κουρού Τσάι                     Ταγαίον                                              1920
Κουρτζαλή                        Λύκιον                                                 1920
Κουσλανλή                       Ξυλαγανή                                          1920
Λεφετζηλέρ                      Λοφάριον                                           1920
Μελεκλη                             Μελέτης                                              1920
Μενετλέρ                           Σκάλωμα                                             1920
Μετζίτ Μαχαλά              Διχάλα                                                  1920
Μουρατλή                        Μοίρανον                                            1920
Μουσατζήκ                      Μυρτίσκη                                            1920
Μουσελήμ                        Μέγα Πιστόν                                     1920
Μουσελίμ                         Μικρόν Πιστόν                                 1920
Μουχάν Τσιφλίκ           Παραδημή                                           1920
Μπαγιατλή                      Παγούρια                                            1920
Μπάγλιτσα                      Μελίταινα                                           1920
Μπαϊράκ                           Αρδεία                                                   1920
Μπαλαμπάν Κιόι           Διαλαμπή                                            1920
Μπαλχάρ                          Βραγιά                                                  1920
Μπασερλή                        Πάσσος                                               1920
Μπεγκηρτζηλέρ             Ιππικόν                                               1920
Μπεκερλή                          Πελεκητή                                            1920
Μπεκήρ Κιόι                     Βέλκιον                                                1920
Μπουγιούκ Δογαντζή Μέγα Δουκάτον                             1920
Μπουγιούκ Σιρκελή      Ξύδια                                                  1920
Μπουγιουκλού               Μύστακας                                          1920
Μπουλάτ Κιόι                  Ασώματος                                         1920
Μπουλντουκλού            Τυχηρόν                                            1920
Μπρόκτι                             Ροδίτης                                               1957
Ναρλή Κιόι                        Πολύανθον                                       1920
Νέα Εργάνη                      Νέα Πέτρα                                          1963
Νέο Καβακλί                    Αίγειρος                                              1957
Νουκσατλή                       Γλυφάδα                                            1920
Νταγ Καρά Μουσά        Τρίκορφα                                           1920
Ντολαμπτσιλάρ             Στροφή                                               1920
Ντολού                              Τάλης                                                   1920
Ορτά Κιουλού                 Πόρπη                                                  1920
Ορτακτσή                         Αμβροσία                                           1920
Ουσαλή                              Ίσαλον                                               1920
Ουτς Γκαζή                       Νικηταί                                               1920
Παγιαμλάρ                       Πλαγιά                                                1920
Παγιαμλή Δερέ               Πατερμά                                             1920
Παγούρια                          Μέση                                                    1965
Παζάρ Κιόι                        Αγορά                                                 1920
Παλαζλή                            Παλλάδιον                                        1920
Πανί Κιόι                           Νυμφαία                                             1920
Παρακλή                           Στυλάριον                                          1920
Ρουμπεϊλή                       Ρηγόπουλον                                      1920
Σαδή Κιόι                          Λαμπρόν                                             1920
Σαπτσή                             Σάππαι                                                  1920
Σαρατζίνα                        Σαρακηνή                                            1920
Σαρή Γιαρ                        Αρωγή                                                   1920
Σαρσαλή                          Σάλπη                                                    1920
Σεβεντεκλή                     Σεβαστή                                                1920
Σεϊμέν                               Φύλακας                                                1920
Σιμιτλή                             Σύμβολα                                                1920
Σινίρ Δερέ                       Νεύρα                                                     1920
Σιτσανλή                         Ποντίκια                                               1920
Σουγκουρλού                 Κρανοβούνιον                                  1920
Σουζούρ Κιόι                   Σώστης                                                1920
Σοφουλάρ                        Ασκηταί                                               1920
Σραμανλή                         Σαλμώνη                                             1920
Σχοινιά Νέον                  Σιδηροχώριον                                   1969
Τασκινλάρ                       Κίνυρα                                                  1920
Τασλήκ                              Πετρωτό                                              1920
Τεκε Ντερέ                        Κρυστάλλη                                        1920
Τζιριμπάσκιοϊ                 Πρωτάτον                                          1920
Τομπρούκ Λιόι               Δοκός                                                   1920
Τουρ Χασανλάρ            Νέδα                                                      1920
Τσαδιρλή                          Στρύμη                                                 1920
Τσαλημπή                        Σμιγάδι                                                 1920
Τσαμπάζ Τσιφλίκ          Σχοινιά                                                1920
Τσελεπλή                         Αρχοντικά                                          1920
Τσιαρδακλή                    Σκιάδα                                                  1920
Τσιπελή                            Μίσχος                                                1920
Τσουτσού Κιόι               Κηκίδιον                                             1920
Τσοχατζιλάρ                   Υφανταί                                             1920
Φατήρ Γιακά                     Πατρικά                                             1920
Φενέρ                                  Φανάριον                                          1920
Χάσκιοϊ                              Χατήσιον                                           1920
Χατζή Βιράν                     Βυρσίνη                                             1920
Χατζή Κιόι                         Αγιοχώρι                                          1920
Χατζή Μουσταφά          Άμφια                                                1920
Χατζηλάρ                          Προσκυνηταί                                 1920
Χατήσι                                Ιτέα                                                    1957
Χεμετλή                              Οργάνη                                             1920
Χοτζαλάρ                          Μοναχοί                                           1920


Σελιδομετρητής επισκέψεων

Σελιδομετρητής

Web Hits

O ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 Λόγω του όγκου της ύλης, υπήρχαν προβλήματα διαχ/σης της μνήμης από το Η/Υ. Για το λόγο αυτό η σελίδα χωρίστηκε σε 2 μέρη. 
  Στο Β' μέρος υπάρχουν τα θέματα: (ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ) - (ΑΣΧΟΛΙΕΣ) - (ΠΡΟΣΩΠΑ) - (ΕΝΤΥΠΑ).  
  Πατήστε εδώ για το Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

    Για την πιο εύκολη αναζήτηση  προσώπων που έζησαν στον τόπο μας με αλφαβητική σειρά.

Αγγελίδης Σταύρ./Αδαμίδης Μ./Αχμέτ Σιαμπάν

Βαλασιάδης Θ./Βασιλειάδης Ηλίας/Βογδανίδης Ι. / Βραδέλης Κ.

Γιαννόπουλος Η./Γιουφτσιάδης Κ./Γουναροπούλου Βεν./

Εξηντάρης Θεολόγος/Ευσταθόπουλος Νικ./ Ευσταθόπουλος Καλ./

Ζαμπογιάννης Θεοδ./

Καραλέξης Σ/Καραμουσαλίδης  Χρ./Καφετζής Α./  Καραβασίλης Βασ/ Κεραμυδάς Γ/Κεχαγιάς Άγγελος/ Κιασήφ Μεμέτ/Κιρκινέζης Ιωάν/Κουσίδης Νικ./ Κυριαζίδης Βασ./

Μπεκιαρίδης Γ./Μπερμπέρ Μεμ/

Λιπορδέζης Γ./

Μαλλίδης Δημ./Μαυρίδης Χαρ./Μπακιρτζής Δημ./  Μπακιρτζής Φωκίων/Μπεκίρ Χουσεΐν/

Νάνος Αλέξιος/

Ουρεϊλίδης Ι./Ουστά Αλή Μουστ/

Παγώνης Κ/Παπαδόπουλος Μιχ./Πάππος Δημήτριος/ Πασχαλιδής Κων./Παυλίδης Ιωάννης/Πέτρογλου Ι./  Πίνιος Ι./Ποάλας Κ./Ποτουρίδης Γαβ./Πρασίδης Αθ.

Ρεφειάδης Παναγ/ Ρούφος Αντ/ Ρωμαΐδης Θωμάς/

Σκαμνός Χρ/ Σκοπιανός Δημ./ Σταυρίδης Αλεξ./

Τσανίδης Στ./Τραμπίδης Πασχ./ Τσιάκος Θ./

Χαρισιάδης Παν./ Χασάν Αλή Γκ./ Χαφούζ Αλή Μεχ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΠΩΝ

Καραθανάσης Δημήτριος - Τσιτσώνης Χρήσ.


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

============================

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ/ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

-ΑΜΦΙΑ/ΑΡΑΤΟΣ/ΑΡΙΣΒΗ

-ΑΡΣΑΚΕΙΟ/ΑΣΚΗΤΕΣ

-ΔΙΩΝΗ/ΣΤΡΥΜΗ

-ΕΒΡΕΝΟΣ/ΙΑΣΙΟ

-ΚΑΣΣΙΤΕΡΕΣ/ΚΙΖΑΡΙ

-ΚΡΩΒΥΛΗ/ΛΟΦΑΡΙΟ

-ΛΥΚΕΙΟ/ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

-ΠΡΩΤΑΤΟ/ΧΑΜΗΛΟ

-ΣΑΠΕΣ

Κάλεσμα για συνεργασία

Όσοι από εσάς, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές και έχετε στη διάθεσή σας πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μου το στείλετε για να δημοσιευτεί με τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε...
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Στο όνομα Γιώργος Κεραμυδάς.
Ταχυδρομικά: Δαβάκη 2 - 
Αλεξ/πολη. Τ.Κ. 68100
Τηλεφωνικά:
 2551020230 - 6976233934

Ηλεκτρονικά: 
geokeram@gmail.com