Σύμφωνα με τους πίνακες απογραφής στα Γραφεία των περιοχών εποικισμού των αγροτών προσφύγων, στον οικισμό της  Κρωβύλης αναλογούσαν 179 αγρότες πρόσφυγες  και στον οικισμό του Λοφαρίου 138. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου που έκανα κατέγραψα 168 και 88 αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι κατάλογοι που είχα στη διάθεσή μου δεν ήταν πλήρεις.

   Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Κρωβύλη προέρχονταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία από τις περιοχές της Κεσάνης Μαχμούτ Κιοϊ, Βαρνίτσα, Καδήκιοϊ  και από το Δογάνοβο της Ανατ. Ρωμυλίας. Μεγάλος αριθμός επίσης προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας (Δαούτ Δελή, Αμυγδαλιά, Μαύρη, Σιγλή, Δεμπερίκιοϊ, Νεοχώριο, Κιρκ Κιοϊ, Μακρά Γέφυρα),  την Αδριανούπολη και τις 40 Εκκλησιές. 

    Οι πρόσφυγες του Λοφαρίου, προέρχονταν κυρίως από τις περιοχές της Ηράκλειας (Αμυγδαλιά, Καδήκιοϊ, Μακρά Γέφυρα, Καρατζά Χαλήλ, Δεβετζήκιοϊ, Καλύβια, Προύσσα, Καρλή Κιοϊ, Κοβατζούκ), επίσης από το Βουνάρ Χισάρ και Γιαντζικλάρ των 40 Εκκλησιών, το Οργάζ της Βιζύης, κλπ. 

   Τα ονόματα που κατέγραψα μπορείτε να τα διαβάσετε πιο κάτω. Διατήρησα την ορθογραφία, χωρίς να αλλάξω στοιχεία, ακόμη κι αν ήμουν βέβαιος για το λάθος. Μπορεί όμως κι έτσι να δηλώθηκαν την εποχή εκείνη. (1923 - 1928). 


ΚΡΩΒΥΛΗ  [44041-44220] = 179 - 168

ΑΓΟΡΑΚΗ ΑΝΘΗΝΙΩ ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΟΥΤ ΔΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 41113Μ
ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44108
ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44041Μ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ή ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44060Μ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ή ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣ. ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44059Μ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΖ.ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44061Μ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ή ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44058
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44117
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44150
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44161
ΒΑΛΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44136
ΒΑΡΝΙΤΣΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44206
ΒΛΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 44112
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΝ.ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗ ΔΕΜΠΕΡΙΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44207Μ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44203Μ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44087
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44096
ΓΚΟΝΤΑΡΑ ή ΚΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44088
ΓΚΟΝΤΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44089Μ
ΓΚΟΝΤΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44090Μ
ΓΚΟΝΤΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44091Μ
ΔΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44192
ΔΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44193
ΔΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ή ΔΑΓΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44195
ΔΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝ.ΚΟΥΣΤΙΛΙΔΟΥ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44194Μ
ΔΕΝΙΤΣΟΥΔΗ ΝΤΕΛΛΟΥ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44135
ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝ.ΚΟΥΣΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΓΥΡΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 44211Μ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44093
ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44126
ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44127
ΔΗΜΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44131
ΔΗΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44132
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44157
ΖΑΡΜΠΑ ή ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΠΟΛΟΥ ΒΑΒΑ-ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 44107Μ
ΖΑΡΜΠΑΣ ή ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ή ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΠΟΛΟΥ ΒΑΒΑ-ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 44106
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ή ΖΑΧΟΣ ΦΙΛΙΟΣ ή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΑΙΝΟΥ 44110
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ή ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΣ ΔΑΟΥΤ ΔΕΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44111Μ
ΖΗΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44149
ΖΗΚΟΥΔΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44119
ΚΑΒΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΥΡΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44086
ΚΑΖΑ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44180
ΚΑΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44183Μ
ΚΑΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44184Μ
ΚΑΖΑ ΜΑΡΙΓΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44185Μ
ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44147
ΚΑΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44075
ΚΑΖΑΣ ΤΑΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44181Μ
ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44182Μ
ΚΑΚΑΖΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44159
ΚΑΚΟΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44129
ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝ.ΠΡΕΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44042Μ
ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤ. ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44043
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44134
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44167
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ή Καραγιαννης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44105
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 44163
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΝΕΟΧΏΡΙΟΝ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 44089
ΚΑΡΑΜΑΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΝ.ΝΤΙΝΗ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44144Μ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44062
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44143
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44204
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΔΑΜ ΚΟΜΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44145
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΚΟΜΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44190
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΓΕΝ.ΠΡΗΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44146Μ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΝ.ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44191Μ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΤΖΑΝΗΣ ΚΙΡΚ ΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44104Μ
ΚΟΤΙΑΝ ή ΚΟΤΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘ. ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44202
ΚΟΤΙΑΝΗ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44042
ΚΟΤΙΑΝΗΣ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ [ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ] ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44047
ΚΟΤΙΑΝΗΣ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ [ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ] ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44048
ΚΟΤΙΑΝΗΣ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44046Μ
ΚΟΤΙΑΝΗΣ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44047Μ
ΚΟΤΙΑΝΗΣ ή ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44048Μ
ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44210
ΚΟΥΤΖΟΥΚΣΤΑΥΡΟΥ ή ΖΑΡΜΠΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΠΟΛΟΥ ΒΑΒΑ ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 44107Μ
ΚΟΥΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44128
ΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΡΓΟΥΣ-ΒΙΖΥΗΣ 44139
ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΓΕΝΤΙΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44175
ΚΡΗΖΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΡΚ ΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44199
ΚΡΗΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑ ΓΚΙΟΥΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44200Μ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ [ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ] ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44045
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑ ΓΚΙΟΥΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44103
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44142
ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44151
ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΛΙΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 44187
ΜΑΛΤΕΠΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44076
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ Ή Τερζογλου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑ-ΠΡΟΥΣΗΣ 44198Μ
ΜΑΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΤΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44160
ΜΕΝΕΞΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44121
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44201
ΜΠΕΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44085
ΜΠΟΖΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤ. ΓΕΝ.ΚΟΥΤΑΡΑ Κ. ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44099Μ
ΜΠΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44097
ΜΠΟΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44101Μ
ΜΠΟΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44098Μ
ΜΠΟΖΟΥ ΑΓΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44100Μ
ΜΠΟΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44102Μ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΙΤΣΑ Κ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44079Μ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44080
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝ.ΣΤΑΜΟΥ ΤΖΟΧΑ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44055
ΝΙΚΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44152
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44054
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44077
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44156
ΝΤΟΜΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44124
ΝΤΟΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44158
ΝΤΟΜΠΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44041Α
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44169
ΠΑΛΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΥΖ.ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝ:ΧΑΝΤΖΙΚΑΚΗ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44200Μ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44065
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΓΛΗ-ΚΕΣΣΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44049
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓ. Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44239
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΝΤΑΚΙΟΪ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 44178
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΧΗΡΑ.ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44063
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44064Μ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44179Μ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ή ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44074
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44154
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44053
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44116
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44130
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44148
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΣΙΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44166
ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44068
ΠΟΝΤΙΚΗ ΝΑΡΙΓΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44073Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44069Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44070Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44071Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44071Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44072Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44072Μ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44073Μ
ΠΡΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44081
ΠΡΕΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44082Μ
ΠΡΕΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΗΡΑ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44083Μ
ΠΡΕΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44084Μ
ΠΡΩΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΕΣΣΑΝΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44041Α
ΣΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44041
ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44044
ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ή ΚΟΤΙΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44046
ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ή ΚΟΤΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44046Μ
ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ή ΚΟΤΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44047Μ
ΣΒΑΡΝΑΤΖΗΣ ή ΚΟΤΙΑΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44048Μ
ΣΙΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΑΟΥΤ ΔΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44113
ΣΛΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44170
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44186
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΑΙΝΟΥ 44041Α
ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΑΙΝΟΥ 44179Μ
ΤΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44172
ΤΖΗΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44162
ΤΖΙΝΟΥΔΗ ΝΤΕΛΛΟ ΧΗΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44153
ΤΖΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44155
ΤΖΙΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44137
ΤΟΣΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44095Μ
ΤΟΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44094
ΤΡΥΠΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΟΣ ΜΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44165Μ
ΤΡΥΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΒΡΙΚΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44164
ΤΣΕΒΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΓΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44067
ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44056
ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44174
ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΧΡ.ΚΑΜΠΑΔΑΗ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44057
ΦΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΫΦΗΡΙΟΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 44189Μ
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44173
ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44123
ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΑΝΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 44133
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44092
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Χ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44197Μ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΑΧΜΟΥΤΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44196
ΛΟΦΑΡΙΟ [44221-44300] & [44381-44440] = 138 - 88 

ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44244
ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44395
ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44426
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΦΕΡΓΑΔΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ ΚΑΔΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44231
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝ. Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44401
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΣ-ΒΙΖΥΗΣ 44417
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΣ-ΒΙΖΥΗΣ 44418Μ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΣ-ΒΙΖΥΗΣ 44419Μ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΣ-ΒΙΖΥΗΣ 44420Μ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44416
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44413
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΗΣ ΔΕΒΕΤΖΗ ΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44256
ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΣΥΖ.ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΝ.ΔΕΛΕΠΕΡΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44242
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΥΣΣΑ 44384
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ.ΑΘΑΝ. ΓΕΝ.ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΠΑΜΠΟΥΤΖΑΚ-ΝΙΚΑΙΑΣ 44383Μ
ΓΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΕΒΕΤΖΗΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44233
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44409
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΚΙΟΝΕΝ-ΚΥΖΙΚΟΥ 44223Μ
ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44258Μ
ΖΑΡΑΒΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΔΕΒΕΤΖΗΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44257Μ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΘΕΟΦ. ΓΕΝ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44393Μ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ή ΖΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44392
ΖΕΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ή ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΙΑΝΤΖΙΚΛΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44389
ΖΕΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΝ.ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ Ε. ΓΙΑΝΤΖΙΚΛΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44390Μ
ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44230
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44227Μ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44228Μ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44229Μ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ [ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ] Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44225Μ
ΚΙΟΣΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΧΑΛΗ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ 44221Α
ΚΟΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΚΑΡΛΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44414
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΝ.ΣΟΥΓΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΗΧΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44255Μ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44254
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΜ. ΚΟΒΑΤΖΟΥΚ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44259
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΜ. ΚΟΒΑΤΖΟΥΚ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44260Μ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΚΟΒΑΤΖΟΥΚ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44261Μ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΡΜΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44263
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ή ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44405
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ή ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44406
ΜΑΛΑΓΚΟΥΡΑΣ ή ΜΑΛΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44394
ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44408Μ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44407
ΜΑΣΤΡΟΘΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΥΖ.ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44225Μ
ΜΑΣΤΡΟΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44224
ΜΑΤΣΙΕΛΑ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44264
ΜΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΤΖΙΚΛΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44382
ΜΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΝΑΡ ΧΙΣΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44421
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝ.ΚΑΛΑΪΤΖΗ Α. ΜΑΔΥΤΟΣ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 44387
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ή ΜΠΑΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44385
ΜΠΑΤΖΑΝΗΣ ή ΜΠΑΛΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44386
ΜΠΑΤΖΑΝΗΣ ή ΜΠΑΛΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44390
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44240
ΜΠΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡ. ΝΑΪΠ ΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44422
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗ ΜΟΣΙΟ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΝΟΣ.ΓΕΛΟΥΤΖΗ Μ. ΚΑΛΥΒΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44423
ΜΠΟΤΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΖΙΚΛΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44397
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ.ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Μ. ΓΕΝΝΑ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44398Μ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΕΤΖΗΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44250
ΟΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ή ΑΡΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΑΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44383
ΠΑΓΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΜΗΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 44208
ΠΑΝΑΤΖΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛ. Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44249Μ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ:ΚΑΖΑΚΑΚΗ ΔΟΥΛΟΥΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44245
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΣΙΣΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44396
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΗΚΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44415
ΠΑΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΤΖΙΚΛΑΡ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44252
ΡΟΥΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΕΝΟΣ.ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΙΝΟΣ-ΑΙΝΟΥ 44425
ΣΑΜΑΡΑΣ ή ΑΒΟΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕΒΕΤΖΗ ΚΙΟΪ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44243
ΣΟΡΧΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΑΡΓΙΟΦ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΛΗΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44267
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΝΑ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44424
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ή ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44381
ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ή ΧΑΤΖΗ-ΠΑΠΑ ΑΝΙΚΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΥΝΑΡ-ΧΙΣΑΡ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44253
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΚΙΟΥΝΕΝ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ 44270
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΚΙΟΥΝΕΝ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ 44221Α
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡ. Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44402Μ
ΤΡΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44236Μ
ΤΡΙΧΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44235
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΕΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑΣ 44221Α
ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΑΧΑΝΗ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 44399
ΤΣΕΜΠΕΡΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) ΜΑΛΚΟΝΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44268Μ
ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν/ΣΑΡΕΙΑ Ν/ΣΑΡΕΙΑΣ 442820Μ
ΦΩΤΑΚΗΣ ή ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44234
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΟΣ 44427
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44428Μ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΟΥΓΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΗΧΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44255Μ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔ ΠΕΤΡΑ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44246
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ-ΑΘΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44388
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ.ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 44391
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥ ΔΕΡΕ-40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 44247Μ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΛΓΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44248

ΚΡΩΒΥΛΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...

   Ο οικισμός της Κρωβύλης υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών με έδρα τις Σάπες. (Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις διοικητικές μεταβολές). 

   Το χωριό, μέχρι το 1920 έφερε την τουρκική ονομασία " Καρακούρτζαλη ". Μετά έλαβε το σημερινό όνομα " Κρωβύλη ".  Ο πληθυσμός του ήταν 234  στην απογραφή του 2001 και  129   μόνιμοι κάτοικοι το 2011.   Στην απογραφή του 1928, τότε δηλαδή που οριστικοποιήθηκαν οι μετακινήσεις των προσφύγων από και προς την Ελλάδα, ο πληθυσμός της Κρωβύλης ήταν 895 μόνιμοι κάτοικοι (Άνδρες: 421 και Γυναίκες: 474).

  Από το βιβλίο του γιατρού Μ.Μελίρρυτου, που γράφτηκε το 1870, διαβάζουμε τα εξής:

ΚΑΡΑ-ΚΟΥΡΤΖΑΛΙ.  Απέχει δύο ώρας της Μαρωνείας, προς το όπισθεν αυτής μέρος, επί ωραιοτάτης και ευφορωτάτης πεδιάδος· Κατοικείται εκ 50 χριστιανικών οικιών· επάγγελμα των κατοίκων η Γεωργία. Ομιλούσι βουλγαριστί. Έχουν νεόδμητον εκκλησίαν και κοινόν σχολείον. Απέχει της Γιμουρτζίνης ώρας έξ.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   Κ Ρ Ω Β Υ Λ Η Σ

Κρωβύλη (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924:   Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Μαρωνείας.
ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925:  Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρωβύλης.
ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997:  Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο Σαπών.
ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010:  Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών.

  Ενορία του χωριού είναι ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία του γιατρού Μ. Μελίρρυτου, υπήρχε πριν από το έτος 1871. (Δες παρακάτω).


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ.

Αριθμ. 927/2015/724/3.4.2015/15 (ΦΕΚ 932 Β/21-05-2015) : Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, συμφώνως προς το άρθρον 25 του Ν. 4301/2014.

..........

24. Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου χωρίου Κρωβύλη, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Κρωβύλης Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητος Σαππών, του Δήμου Μαρωνείας – Σαππών, της Περιφερειακής Ενότητος Ροδόπης, της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδρυθείσα προ του έτους 1871, ως εμφαίνεται εκ του υπό τον τίτλον «Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική υπ’ εκκλησιαστικήν έποψιν της Θεοσώστου επαρχίας Μαρωνείας, 1871 εν Κωνσταντίνου Πόλει» Συγγράμματος Μ. Μελιρρύτου, (Ανατύπωσις εκ του Α´ Τόμου της Θρακικής Επετηρίδος, Κομοτηνή, 1980, Σελίς 77).

ΛΟΦΑΡΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...

  Ο οικισμός του Λοφαρίου υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών με έδρα τις Σάπες. (Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις διοικητικές μεταβολές). 

   Το χωριό, μέχρι το 1920 έφερε την τουρκική ονομασία " Λεφέτζηλερ ". Μετά έλαβε το σημερινό όνομα " Λοφάριον ".  Ο πληθυσμός του ήταν 496  στην απογραφή του 2001 και  489   μόνιμοι κάτοικοι το 2011.   Στην απογραφή του 1928, τότε δηλαδή που οριστικοποιήθηκαν οι μετακινήσεις των προσφύγων από και προς την Ελλάδα, ο πληθυσμός της Κρωβύλης ήταν 749 μόνιμοι κάτοικοι (Άνδρες: 376 και Γυναίκες: 373).

  Από το βιβλίο του γιατρού Μ.Μελίρρυτου, που γράφτηκε το 1870, διαβάζουμε τα εξής:

ΛΕΦΕΤΖΙΛΕΡ.  Απέχει της πρωτευούσης δύο ώρας, οι κάτοικοι εισί πάντες γεωργοί. Περιέχει οικίας χριστιανικάς 15-19.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Λ Ο Φ Α Ρ Ι Ο Υ 

Λοφάριον (Ροδόπης)
ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924:   Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης
ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925:   Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης
ΦΕΚ 36Α - 28/01/1951:   Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοφαρίου
ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997:   Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λοφαρίου και προσαρτάται στο δήμο Σαπών
ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010:   Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ.

Αριθμ. 927/2015/724/3.4.2015/15 (ΦΕΚ 932 Β/21-05-2015) : Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, συμφώνως προς το άρθρον 25 του Ν. 4301/2014.

..........

42. Ενορία του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών χωρίου Λοφάριο, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Λοφαρίου Ροδόπης, της Δημοτικής Ενότητος Σαππών, του Δήμου Μαρωνείας – Σαππών, της Περιφερειακής Ενότητος Ροδόπης, της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδρυθείσα προ του έτους 1922, ως εμφαίνεται εκ του υπ’ αριθμ. πρωτ. 845/10.1.1922 εγγράφου του Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας, Αρχιμανδρίτου Μιχαήλ.

Σελιδομετρητής επισκέψεων

Σελιδομετρητής

Web Hits

O ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 Λόγω του όγκου της ύλης, υπήρχαν προβλήματα διαχ/σης της μνήμης από το Η/Υ. Για το λόγο αυτό η σελίδα χωρίστηκε σε 2 μέρη. 
  Στο Β' μέρος υπάρχουν τα θέματα: (ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ) - (ΑΣΧΟΛΙΕΣ) - (ΠΡΟΣΩΠΑ) - (ΕΝΤΥΠΑ).  
  Πατήστε εδώ για το Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

    Για την πιο εύκολη αναζήτηση  προσώπων που έζησαν στον τόπο μας με αλφαβητική σειρά.

Αγγελίδης Σταύρ./Αδαμίδης Μ./Αχμέτ Σιαμπάν

Βαλασιάδης Θ./Βασιλειάδης Ηλίας/Βογδανίδης Ι. / Βραδέλης Κ.

Γιαννόπουλος Η./Γιουφτσιάδης Κ./Γουναροπούλου Βεν./

Εξηντάρης Θεολόγος/Ευσταθόπουλος Νικ./ Ευσταθόπουλος Καλ./

Ζαμπογιάννης Θεοδ./

Καραλέξης Σ/Καραμουσαλίδης  Χρ./Καφετζής Α./  Καραβασίλης Βασ/ Κεραμυδάς Γ/Κεχαγιάς Άγγελος/ Κιασήφ Μεμέτ/Κιρκινέζης Ιωάν/Κουσίδης Νικ./ Κυριαζίδης Βασ./

Μπεκιαρίδης Γ./Μπερμπέρ Μεμ/

Λιπορδέζης Γ./

Μαλλίδης Δημ./Μαυρίδης Χαρ./Μπακιρτζής Δημ./  Μπακιρτζής Φωκίων/Μπεκίρ Χουσεΐν/

Νάνος Αλέξιος/

Ουρεϊλίδης Ι./Ουστά Αλή Μουστ/

Παγώνης Κ/Παπαδόπουλος Μιχ./Πάππος Δημήτριος/ Πασχαλιδής Κων./Παυλίδης Ιωάννης/Πέτρογλου Ι./  Πίνιος Ι./Ποάλας Κ./Ποτουρίδης Γαβ./Πρασίδης Αθ.

Ρεφειάδης Παναγ/ Ρούφος Αντ/ Ρωμαΐδης Θωμάς/

Σκαμνός Χρ/ Σκοπιανός Δημ./ Σταυρίδης Αλεξ./

Τσανίδης Στ./Τραμπίδης Πασχ./ Τσιάκος Θ./

Χαρισιάδης Παν./ Χασάν Αλή Γκ./ Χαφούζ Αλή Μεχ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ


ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΑΠΩΝ

Καραθανάσης Δημήτριος - Τσιτσώνης Χρήσ.


ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

============================

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ/ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

-ΑΜΦΙΑ/ΑΡΑΤΟΣ/ΑΡΙΣΒΗ

-ΑΡΣΑΚΕΙΟ/ΑΣΚΗΤΕΣ

-ΔΙΩΝΗ/ΣΤΡΥΜΗ

-ΕΒΡΕΝΟΣ/ΙΑΣΙΟ

-ΚΑΣΣΙΤΕΡΕΣ/ΚΙΖΑΡΙ

-ΚΡΩΒΥΛΗ/ΛΟΦΑΡΙΟ

-ΛΥΚΕΙΟ/ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

-ΠΡΩΤΑΤΟ/ΧΑΜΗΛΟ

-ΣΑΠΕΣ

Κάλεσμα για συνεργασία

Όσοι από εσάς, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές και έχετε στη διάθεσή σας πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μου το στείλετε για να δημοσιευτεί με τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε...
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Στο όνομα Γιώργος Κεραμυδάς.
Ταχυδρομικά: Δαβάκη 2 - 
Αλεξ/πολη. Τ.Κ. 68100
Τηλεφωνικά:
 2551020230 - 6976233934

Ηλεκτρονικά: 
geokeram@gmail.com